Monthly Archives: april 2013

Woonbond: Huurders duurder uit dan kopers

Huurders betalen meer voor hun woning dan kopers in verhouding tot de waarde van hun woning. Dat blijkt uit het WoOn 2012-onderzoek, dat morgen door het ministerie van Wonen en Rijksdienst wordt gepresenteerd. Als de maandelijkse woonkosten worden afgezet tegen de WOZ-waarde blijken kopers minder te betalen dan huurders in de sociale sector.

Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt de uitkomsten ontluisterend: ‘Jarenlang is het beeld gecreëerd dat huurders voor een dubbeltje op de eerste rang zouden zitten. Nu blijken kopers lagere uitgaven te hebben, terwijl huurders veel lagere inkomens hebben. Toch subsidieert de overheid die koopwoningen zes maal zo veel als huurwoningen. Het wordt tijd dat de overheid huren en kopen gelijk gaat behandelen.’

Huurders in een sociale huurwoning van een woningcorporatie betalen € 34,62 per € 1.000,- WOZ-waarde, voor kopers blijft dit beperkt tot € 32,08. Huurders in de vrije sector betalen € 44,16 per € 1.000,- WOZ-waarde. In deze berekening is de hypotheekrenteaftrek nog niet meegenomen, waardoor de werkelijke verschillen nog hoger zullen uitvallen. Ook gerelateerd aan het inkomen hadden huurders in 2009 hogere woonlasten dan kopers. De inkomenscijfers over 2012 zullen 11 april bekend worden.

Oplevering Laagte Kadijk

Op vrijdag 5 april werd de Laagte Kadijk na het Groot onderhoud Laagte Kadijk opgeleverd. Het project is op initiatief van Waternet een half jaar geleden opgestart na de grote waterproblemen op dat deel van de Laagte Kadijk en met steun van Stadsdeel Centrum kon ook meteen de bestrating aangepakt worden. Het werk is uitgevoerd door leerling-stratenmakers van Rutte BV. En het resultaat mag er zijn!

Ondergronds is er een tweede riool bijgelegd tbv de hemelwaterafvoer en zijn de beschadigde delen van het bestaande riool opgeknapt. De dichtgeslibde overstort en de duiker zijn schoongemaakt en zullen voortaan intensiever gecontroleerd worden voordat het regenseizoen begint. Deze totale ingreep plus het aanleggen van stoepranden en een verhoogd trottoir hebben hopelijk het overstromingsprobleem voorgoed opgelost.

Openingswandeling

Na gedane arbeid

Woonbond: Huurders naar rechter over inkomensafhankelijke huurverhoging

Een bewonerscommissie uit Weert is met steun van de Woonbond een gerechtelijke procedure gestart tegen verhuurder ASR. Die wil zonder voorafgaand overleg met de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren van maximaal 6,5%. Volgens de bewonerscommissie en de Woonbond mag dat niet.
De commerciële verhuurder ASR in Utrecht meent dat ze een inkomensafhankelijke huurverhoging kan invoeren zonder eerst te overleggen met de huurdersvertegenwoordiging en hun advies af te wachten. Volgens de bewonerscommissie is dat in strijd met de Overlegwet.
In de Wet op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet) staat dat verhuurders bij beleidswijzigingen hun huurdersorganisatie of bewonerscommissie moeten informeren. Als deze huurders over de beleidswijziging willen overleggen en adviseren, moet de verhuurder daaraan tegemoet komen.

Herhaaldelijk verzoek tot overleg
De bewonerscommissie heeft herhaaldelijk aan ASR laten weten overleg te willen en schriftelijk advies te willen uitbrengen over het voornemen van ASR om de huren per 1 juli op basis van het inkomen van de huurders extra te verhogen, tot wel 6,5%. De ASR ziet dit echter niet als een beleidswijziging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is beleidswijziging
Volgens de bewonerscommissie is een inkomensafhankelijke huurverhoging wel degelijk een beleidswijziging. Want daarmee wil de ASR ander beleid voeren dan in voorgaande jaren, toen een inkomensafhankelijke huurverhoging niet mogelijk was. Omdat ASR niet op het verzoek van de bewonerscommissie ingaat, wordt nu de rechter ingeschakeld.

Recht op overleg en advies niet erkend
De bewonerscommissie en de Woonbond vinden het kwalijk dat de verhuurder het recht van de huurders op overleg en advies niet erkent, en daarmee in strijd met de Overlegwet handelt. De Rechtbank Limburg is door de huurders nu verzocht uitspraak in dit geschil te doen.