Monthly Archives: september 2013

Tegen de verhuurdersheffing

Bericht van Huurdersvereniging Amsterdam

Het is tijd dat wij van ons laten horen! Begin september heeft Aedes, de landelijke vereniging van corporaties, een deal gesloten met minister Blok. Deze deal houdt in dat corporaties zich niet meer verzetten tegen de Verhuurdersheffing. In ruil daarvoor worden zij door Blok niet verplicht zich in twee delen op te splitsen. Samen werden deze twee partijen het ook eens dat huurders wel de komende jaren grote huurverhogingen krijgen. En vooral dat laatste is schandalig. Op 3 oktober stemmen de corporaties definitief over deze deal op een vergadering bij Aedes.[more…]
Wij willen aan de Amsterdamse corporaties duidelijk maken dat zij tegen de deal moeten stemmen. Ten eerste omdat de verhuurdersheffing een slecht plan is, en ten tweede omdat het niet goed is dat verhuurders en de minister onderling afspreken de kosten op de huurders af te wentelen. Zoveel mogelijk huurders zouden dit tegen de Amsterdamse corporaties moeten zeggen. Wij roepen u dan ook op een email te sturen aan de AFWC, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, om hen daartoe op te roepen.

Stuur uw e-mail aan: info@afwc.nl (en zet ons in de CC of BCC. Zo weten wij en u of deze actie succes heeft).
Laat uw mening over deze deal horen en schrijf uw eigen tekst of neem de onderstaande voorbeeldtekst over:

Geachte heer Van Harten,
 
Als Amsterdamse huurder ben ik geschrokken en boos dat uw landelijke vereniging Aedes een deal met minister Blok heeft gesloten over de hoofden van álle huurders heen. Sinds het plan voor de invoering van de verhuurdersheffing heeft u samen met de huurders keer op keer aan het kabinet laten weten dat deze maatregel een slecht plan is. En natuurlijk is dat niet opeens veranderd.
 Het ergste is echter dat Aedes heeft afgesproken om de kosten van de verhuurdersheffing op de huurders te verhalen. Dat is zonder overleg gedaan, terwijl Aedes toch ook weet dat veel huurders nu al grote problemen hebben. Ik roep u dan ook op om aan Aedes duidelijk te maken dat u deze deal niet kan steunen. De Amsterdamse corporaties mogen hun huurders niet in de steek laten.

Met vriendelijke groet,
…. (uw naam)

21 september: demonstratie Stop bezuinigingen!

Huurdersvereniging Amsterdam is 21 september aanwezig bij de landelijke demonstratie tegen de bezuinigingen van Rutte-2, en wij hopen u ook! Huurders worden hard getroffen door huurverhogingen en velen kunnen dat eigenlijk niet eens betalen. Politici zwijgen liever over dit probleem, maar daar moet nu een einde aan komen. Om 13:00 start de demonstratie op het Beursplein in Amsterdam. En voor meer informatie kunt u terecht op de website www.stopbezuinigingen.nl. Bent u er ook bij?