Monthly Archives: februari 2014

Grote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting

Woonbondpersbericht
De burgemeesters van dertig grote Europese steden willen meer ruimte om hun burgers betaalbaar te kunnen huisvesten. Zij dienen een resolutie in bij de Europese Commissie, om de verantwoordelijkheid voor een goed huisvestingsbeleid neer te leggen bij gemeenten en de afzonderlijke lidstaten. Daarbij pleiten zij voor een brede sociale huursector. Een grote steun voor de Woonbond in zijn strijd voor een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen.[more…]

De burgemeesters, waaronder Van der Laan (Amsterdam) en Van Aartsen (Den Haag), willen af van de regelgeving uit Brussel die staatssteun alleen toestaat voor de allerarmsten. Zij vinden dat zij alle burgers moeten kunnen huisvesten in goede en betaalbare woningen. In de brief waarmee Michael Häupl, de burgemeester van Wenen, de resolutie aanbiedt aan president Barosso van de Europese Commissie, zegt Häupl: ‘Wonen is een basaal sociaal recht, en betaalbare veilige huisvesting is de belangrijkste voorwaarde voor sociale cohesie in onze maatschappij, en voor een goed gelukkig leven.’

De hijskraan

Ooit een geschenk van de architect aan de Gemeente. Jarenlang een beeldbepalend element aan het Entrepotdok. De laatste jaren een discussiestuk tussen bewoners, stadsdeel, de Alliantie en de VvE over het behoud en onderhoud van dit industrieel monument: de hijskraan aan het Entrepotdok.

De voorstanders van behoud en herstel hebben de slag gewonnen en recentelijk is de kraan ontmanteld om  over enige tijd gerestaureerd weer teruggeplaatst te worden op een nieuwe fundering.

In de audiotour, ook op deze website te beluisteren, wordt op locatie 10 door André van Stigt uitgebreid ingegaan op de uit 1951 stammende kraan en de wijze waarop het niet bijster welkome kado in bezit van de gemeente kwam.

De kraan op de boot getakeld

 

Op weg om gerestaureerd te worden