Monthly Archives: februari 2015

Woningcorporaties zwemmen in het geld

Woningcorporaties hebben 6,6 miljard euro meer aan huur binnengehaald door de hoge huurverhogingen. Dat blijkt uit een brief die minister Blok recentelijk aan de Tweede Kamer stuurde. Door de invoering van het huurbeleid waardoor de huren ver boven inflatie konden stijgen, zijn de inkomsten van corporaties fors gegroeid. Daar komt de huurverhoging van 2015 nog eens bij. Dit jaar kunnen de huren voor het derde jaar op rij boven inflatie stijgen. De Woonbond roept corporaties op te stoppen met het vragen van huurverhogingen die ver boven inflatie liggen.

PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch roept corporaties op basis van de cijfers op waar mogelijk af te zien van huurverhogingen en te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De Woonbond, die momenteel onder de noemer ‘Blokkeer de huurverhoging’ actie voert  tegen de huurstijgingen, steunt de oproep aan corporaties. Wel wijst de belangenvereniging van huurders erop dat de politiek zelf ook een belangrijke rol speelt in het aanpakken van de torenhoge huurstijgingen. ‘Dit huurbeleid moet van tafel. We hebben gezien waar het toe geleid heeft: een huurstijging van bijna 10%, sommigen 13%, in twee jaar tijd en steeds meer huurders die financieel in de problemen raken, terwijl corporaties binnenlopen,’ aldus Paping.

De Woonbond is een actie begonnen waarin ze politiek én verhuurders oproepen een einde te maken aan de enorme huurstijgingen. Via www.stophuurverhoging.nl is deze oproep in korte tijd al zo’n 26.000 keer ondertekend

Woonduur verdwijnt per 1-7-2015

Denkt u in de toekomst misschien een sociale huurwoning nodig te hebben in Amsterdam? Schrijf u dan in voor 1 juli 2015 bij WoningNet. U kunt uw inschrijving nodig hebben, ook als u nu in een koopwoning in de regio Amsterdam woont, als uw inkomen minder wordt door bijvoorbeeld pensionering. Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de woonduur en telt nog alleen de tijd dat u ingeschreven staat bij WoningNet. Als u zich vóór 1 juli inschrijft dan mag u uw huidige opgebouwde woonduur nog vijftien jaar meenemen op de wachtlijst. Eenmalige inschrijfkosten bedragen vijftig euro, daarna jaarlijks tien euro. Voor uitgebreide informatie en inschrijven kunt u gaan naar de website www.woningnetregioamsterdam.nl

Woonbond roept op tot huurmatiging

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen.

Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen. De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op.

‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Het is opvallend dat corporaties in de sociale sector de huren harder hebben verhoogd dan particulieren. (4,7% tegenover 3,8% in 2014). Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde opeenvolgende jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Verhuurders en het kabinet hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor betaalbare huren. Passend toewijzen is daarbij erg belangrijk. Maar tegelijkertijd de huren jaarlijks enorm laten stijgen, dat is dweilen met de kraan open.’

De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. De petitie is via www.stophuurverhoging.nl in korte tijd al meer dan 10.000 keer ondertekend.