Monthly Archives: juli 2017

Over de hijsbalken

De Bewonerscommissie heeft n.a.v. de brief van de Alliantie navraag gedaan over enkele aspecten.

De Alliantie laat weten dat ze een aantal verontruste telefoontjes hebben ontvangen. Zoals te verwachten valt is het onderhoud van de balken zeer prijzig. Vooral door nieuwe regelgeving van de gemeente dat vereist dat de balken elke 5 jaar moeten worden geïnspecteerd. Als dat niet plaatsvindt en er gebeurt onverhoopt iets, dan wordt de VvE verantwoordelijk gesteld.
Gezien het feit dat het gebruik van de balken minimaal is en er een goed alternatief bestaat is er in de VvE besloten om de balken onklaar te maken. De ingreep is minimaal en zal geen invloed hebben op het aangezicht.

In een enkel geval wanneer er verhuisd wordt en een dure lift hiervoor onvermijdelijk is dan kan er, als er financiële problemen dreigen, een beroep gedaan worden op de Alliantie voor een financiële tegemoetkoming. Dat wordt dan per situatie bekeken.