Bewonerscommissie

Bewonersbijeenkomst SOOP op 26 september 2022

Oproep tot het bijwonen van een huurdersbijeenkomst voor bewoners van het complex Entrepotdok op maandag 26 september a.s. om 19.00 uur in de SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124.

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief hieronder.

Nieuwsbrief van uw bewonerscommissie per Bijeenkomst BC 2022

 

Sociale huurwoningen verkopen? Advies van de BC aan de Alliantie, februari 2021

Vanwege de actualiteit is dit advies opnieuw geplaatst.

In december 2020 heeft de Alliantie de BC Entrepotdok per brief laten weten dat zij overwegen om sociale huurwoningen in ons complex te gaan verkopen. Volgens de wet heeft de bewonerscommissie het recht om de woningcorporatie van advies te dienen. Na overleg met de HBVA en stichting !Woon hebben wij ons advies uit 2016, aangaande toenmalige verkoopplannen van de Alliantie, bijgesteld en recentelijk aan onze gebiedscoördinator Thomas van der Vlis aangeboden.

Hieronder treft u het advies aan in pdf-vorm

Advies aan Alliantie

Huurdersorganisaties hebben grote kritiek op Manifest Passend Wonen

In het hele land hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies grote kritiek op het in juni 2018 door de Woningbouwcorporaties gepresenteerde Manifest Passend Wonen. Hieronder een aantal van de belangrijkste bezwaren.

Corporaties willen inbreuk op het huurrecht
Er is geen sprake van ‘huurkorting’ of subsidie
Van huurcontract naar huurvoorziening
Verregaande inbreuk op privacy
Corporaties worden een sociale dienst
Inbreuk op het recht huurder om eigen leven in te richten
Inspiratie uit buitenland
Het echte probleem is de vastgelopen woningmarkt
Woningtekort gevolg van politieke keuzes
Afschaffen verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting, BTW

Meer informatie en de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen vindt u op de website van de HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Amsterdam.

https://hbva.nl/centraal/wonen-is-een-recht-geen-gunst/

 

Servicekosten 2019

Door een andere berekening van de lift- en algemene electriciteitskosten in het complex zullen uw servicekosten in 2019 enigszins dalen.

Eindelijk akkoord over de monumentenpunten

De Bewonerscommissie is akkoord gegaan met onderstaand voorstel van de Alliantie, dat na jarenlange briefwisselingen en onderhandelingen tot stand is gekomen en waarvoor de Bewonerscommissie Entrepotdok ooit opgericht is.

Voor de zittende huurders  die vóór 1-2-2004 in complex Entrepotdok een sociaal huurcontract/sociale huur bij aanvang huurcontract zijn aangegaan en voor zover het zelfstandige reguliere woningen betreft neemt de Alliantie de 50 extra monumentenpunten niet (meer) mee in de berekening van de maximale huur. Hiermee behandelen we deze huurcontracten dan volledig gelijk aan die van andere sociale huurcontracten in complexen, niet zijnde (rijks)monument. Dit betekent tevens dat er voor de betreffende huurders in het Entrepotdok (evenzeer als bij andere huurders met een sociaal huurcontract) zaken gelden, zoals energielabelpunten, schaarste- (dan wel straks WOZ-) punten, alsmede inkomensafhankelijke huurverhogingen en wat nu nog niet te voorzien is.

Voor de duidelijkheid: momenteel is er nog geen huurder die aan die maximale huur zit maar dat zou in de komende jaren wel kunnen gebeuren. En dan is het prettig dat die maximale huur volgens het puntenstelsel naar beneden bijgesteld is.

Bijeenkomst wateroverlast op 17 september

Voor degenen die de regelmatige wateroverlast in de boxen zat zijn en richting de Alliantie een vuist willen maken organiseert de Bewonerscommissie Entrepotdok op 17 september a.s. een bijeenkomst. Het doel is om zo mogelijk met een gezamenlijk standpunt te komen ten aanzien van de door de Alliantie aangeboden schadevergoeding en de vervolgprocedure om eindelijk een definitieve oplossing van het waterprobleem te bewerkstelligen. De verwachting is dat het toegezegde rapport van het technisch bureau Wareco, dat de effectiviteit van de diverse ‘oplossingen’ moest onderzoeken,  dan inmiddels openbaar is gemaakt door de VvE.

Datum en tijd: 17 september 2015 om 19.30 uur

Locatie: Eetcafé 25Seven (Twentyfiveseven) bovenverdieping, Entrepotdok 64 tegenover de hijskraan.

Verslag bewonersbijeenkomst op 18 oktober

Zaterdag 18 oktober heeft de aangekondigde bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in café 25 Seven.
De opkomst was net als de voorgaande keer bescheiden met negentien huishoudens en de voltallige bewonerscommissie. De bewoners kwamen hoofdzakelijk uit het oostelijke deel van het Entrepotdok en waren op één na allemaal bewoners van sociale huurwoningen. Je zou daar de conclusie uit kunnen trekken dat er kennelijk geen grote problemen leven onder de andere bewoners en dat de belangen van sociale huurders en huurders van geliberaliseerde woningen nogal uit elkaar liggen. Afgezien van de huren zijn de onderwerpen waar de bewonerscommissie zich voor inzet, zoals wateroverlast, servicekosten, schoonmaak, groot onderhoud, mogelijke verkoop en buurtschouw,  ook van belang voor huurders van de vrije sector woningen.

vervolg Verslag

Afronding van teveel betaalde servicekosten

september 2013: de bewonerscommissie heeft een sukses geboekt. de Alliantie heeft, na een eerdere erkenning dat er grote fouten gemaakt waren in de berekening van de  servicekosten voor een deel van het complex, inmiddels aan alle bewoners die de volle periode in dat deel wonen of gewoond hebben het teveel berekende bedrag van ongeveer 225 euro teruggestort. Over 2012 was er al een bedrag gerestitueerd. Bedankjes kunnen gestuurd worden via het contactformulier.

De audiotour is nu beschikbaar op deze website

Maart 2013 is de audiotour op deze website beschikbaar gekomen. Er wordt nog gewerkt aan een koppeling met QR-codes die, geprint op bordjes, in en om het complex komen te hangen. Bezoekers en passanten kunnen dan met hun smartphone direct de verhalen beluisteren die bij die specifieke plek horen.[more…]

De Alliantie heeft de bewoners een audiotour cadeau gedaan ter ere van het 25-jarige bestaan van het Entrepotdok. Je kan nu een wandeling langs ons mooie complex maken waarbij je onderweg kunt luisteren naar de mooiste verhalen over deze geliefde woonplek.

Deze audiotour werd gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer, een professionele radiomaker. Eerder maakte hij audiotours in de Stadionbuurt en Geuzenveld. De verbindende tekst werd ingesproken door Dok-bewoner Yvonne Ristie.

In principe hebben alle bewoners van het Entrepotdok een kopie van de audiotour op een USB-stick thuisgestuurd gekregen van de Alliantie. Mocht je dit niet hebben ontvangen of wil je vrienden en bekenden ook laten genieten van de audiotour dan is er sinds kort nog een andere mogelijkheid: bij restaurant Paerz liggen 10 mp3-spelers met daarop de audiotour die je kan lenen tegen betaling van een borgsom die je na afloop weer terug krijgt. Veel plezier ermee!

Over de verantwoording van de servicekosten 2012

Bespreking servicekosten tijdens voorjaarsoverleg 2013 met De Alliantie

De Bewonerscommissie heeft de volgende vragen aan De Alliantie gesteld:
Vraag:    Waar komt het verschil in elektrakosten tussen de 2 complexen vandaan? In Entrepotdok 1  zijn er minder woningen, terwijl de kosten hier al jaren veel hoger zijn.

De Alliantie antwoordt dat er eindelijk een verklaring is gevonden.[more…]In Entrepotdok 1 is één aansluiting, 
waarvan de elektrameter in juni 2012 is vervangen. De oude meter was een zogenaamde totaalmeter, waarbij op telwerk 1 het piek- en dalverbruik wordt geregistreerd en op telwerk 
2 alleen het dalverbruik. Greenchoice heeft fouten gemaakt bij het afrekenen, waardoor het 
 dalverbruik dubbel is gefactureerd. De exacte afrekeningen hebben ze nu nog niet. De 
voorlopige conclusie is dat de kosten van Entrepotdok 2 gewoon kloppen en dat de kosten 
van Entrepotdok 1 in de periode van 2009 t/m 2012 veel lager horen te zijn. Over die jaren zal aan de huurders een bedrag terug moeten worden betaald. De hoogte daarvan is momenteel nog niet bekend.

De commissie stelt het op prijs dat er nu eindelijk een antwoord is nadat zij dit opmerkelijke verschil al diverse keren hebben aangekaart bij De Alliantie tijdens de bespreking van de servicekosten. Zij geeft echter wel aan dat ze alle onderliggende nota’s wi inzien, dus ook de afrekeningen van Greenchoice.

Vraag:    De commissie vindt de opbouw voor wat betreft de schoonmaakkosten in Entrepotdok 2 van de afgelopen jaren logisch. Daar zit een verklaarbare stijgende lijn in. In Entrepotdok 1 is er echter van 2010 naar 2011 een sprong van 6000 euro naar boven gemaakt en van 2011 naar 2012 weer een daling van 5000 euro. Hoe komt dit?

De Alliantie antwoordt dat zij dit niet direct kunnen verklaren en dat zij dit spoedig zullen laten uitzoeken.