Overige

Het gebiedsplan Centrum Oost 2018 is vastgesteld door de bestuurscommissie in stadsdeel Centrum.

In Centrum Oost geeft de bestuurscommissie extra aandacht aan de volgende onderwerpen:
•    In postcodegebied 1018 worden de locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd.

•    Vanaf april 2018 worden inrijverboden voor touringcars van kracht voor de Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en de Plantage Parklaan zonder mogelijkheid tot    verlenen van een ontheffing.

•    Direct na de dodelijke schietpartij in speeltuingebouw Wittenburg op vrijdag 26 januari is het project ‘Aanpak Oostelijke Eilanden gestart’. Het project heeft tot doel de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren door versterking van de sociale cohesie, opvoedondersteuning, extra afstemming van zorg en hulpverlening, extra inzet van politie en toezicht en handhaving, het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

•    In 2018 wordt het gebouw aan de Hoogte Kadijk opgeleverd voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. In overleg met bewoners wordt de komst van de bewoners voorbereid met aanpassingen in de openbare ruimte onder andere door groen.

Nieuw restaurant op het Entrepotdok

Sinds begin december 2017 is Restaurant Entrepot geopend op het adres Entrepotdok 7-8, voorheen de locatie van een soort Amsterdam Experience en later een onduidelijke bar.
Meer informatie op hun website: www.restaurantentrepot.nl

Restaurant Entrepot

 

de Alliantie lanceert website voor kopers

Onlangs heeft de Alliantie een nieuwe website gelanceerd www.benopzoek.nl
Dit is bedoeld voor huurders van de Alliantie die willen kopen. Huurders van de Alliantie krijgen voorrang.

Zon op het Dok

De initiatiefgroep Zon op het Dok meldt: Er was een grote opkomst bij de voorlichtingsavond in de Witte Boei over de zonnepanelen op het Entrepotdok. Inmiddels zijn er al meer dan 150 zonnepanelen aangevraagd, dus het begin is er.
In bijgaande pdf staat de presentatie die Eric de Lange, van Zon op Nederland, op deze avond heeft gegeven.
presentatie voorlichting Zon op het Dok

Over de hijsbalken

De Bewonerscommissie heeft n.a.v. de brief van de Alliantie navraag gedaan over enkele aspecten.

De Alliantie laat weten dat ze een aantal verontruste telefoontjes hebben ontvangen. Zoals te verwachten valt is het onderhoud van de balken zeer prijzig. Vooral door nieuwe regelgeving van de gemeente dat vereist dat de balken elke 5 jaar moeten worden geïnspecteerd. Als dat niet plaatsvindt en er gebeurt onverhoopt iets, dan wordt de VvE verantwoordelijk gesteld.
Gezien het feit dat het gebruik van de balken minimaal is en er een goed alternatief bestaat is er in de VvE besloten om de balken onklaar te maken. De ingreep is minimaal en zal geen invloed hebben op het aangezicht.

In een enkel geval wanneer er verhuisd wordt en een dure lift hiervoor onvermijdelijk is dan kan er, als er financiële problemen dreigen, een beroep gedaan worden op de Alliantie voor een financiële tegemoetkoming. Dat wordt dan per situatie bekeken.

Bewonersgroep Zon op het Dok

Sinds enige tijd is een bewonersgroep actief die onderzoekt of het haalbaar is zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Entrepotdok-complex.

Voor verdere informatie en vooraanmelding is bijgaande brief met uitleg geplaatst.

Voor contact:  zonophetdok@gmail.com

informatiebrief

Van groot naar beter; nieuwe regels

Voorrangsregeling Van groot naar beter binnen de gemeente Amsterdam.
Met behulp van de voorrangsregeling Van groot naar beter kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen.

Voorwaarden. 
U moet voor de voorrangsregeling Van hoog naar laag aan een aantal voorwaarden voldoen:
•    U laat een woning in Amsterdam achter van vijf of meer kamers en van minimaal 70 m2 die u huurt van een van de deelnemende corporaties (zie onderaan)
•    Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
•    U reageert op een woning in de gemeente Amsterdam van één van de deelnemende corporaties (zie onderaan);
•    U reageert op een woning van maximaal 60 m2, of op een seniorenwoning, of op een WIBO-woning;
•    Het inkomen van uw huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld.

De deelnemende corporaties zijn:
•    de Alliantie
•    De Key
•    Eigen Haard
•    Rochdale
•    Stadgenoot
•    Woonzorg Nederland
•    Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
 Als u voor deze voorrangsregeling in aanmerking wilt komen, dan moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. De voorrang wordt door de corporatiemedewerker bij uw inschrijving vastgelegd. De voorrang wordt niet in de woningadvertentie vermeld. Hij werkt alleen als u op een woning reageert die aan de voorwaarden voldoet. Een toegekende voorrang is twee jaar geldig.

Huurprijs en woningaanbod
. Wanneer de nettohuur van de nieuwe woning hoger is dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. Dit geldt niet wanneer u een nieuwbouwwoning gaat huren. 
U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt, tenzij u een nieuwbouwwoning gaat huren. 
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

Verhuiskostenvergoeding van gemeente.
 Een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieformulier Van groot naar beter.

Van hoog naar laag; nieuwe regels

Van hoog naar laag.
Met behulp van de voorrangsregeling Van hoog naar laag kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang  reageren op woningen in uw eigen buurt. Voorwaarden
. U moet voor de voorrangsregeling Van hoog naar laag aan een aantal voorwaarden voldoen:
•    U bent 65 jaar of ouder;
•    U huurt momenteel een woning van een deelnemende corporatie in de gemeente Amsterdam hoger dan op de eerste verdieping en u beschikt niet over een lift;
•    U reageert op een woning van een deelnemende corporatie die in dezelfde buurt ligt als uw huidige woning;
•    U reageert op een woning op de begane grond, op de eerste verdieping of met lift die geschikt is voor ouderen; het kan dus bijvoorbeeld geen woning voor jongeren of voor gezinnen zijn;
•    U laat een zelfstandige woning leeg achter.

De deelnemende corporaties zijn:
•    de Alliantie
•    De Key
•    Eigen Haard
•    Rochdale
•    Stadgenoot
•    Woonzorg Nederland
•    Ymere

Hoe kom ik in aanmerking? 
Om voor de regeling in aanmerking te komen is het nodig dat in uw inschrijfgegevens de etage van uw huidige woning en uw woningcorporatie correct staan vermeld. Het systeem ziet dan automatisch of u voor deze voorrangsregeling in aanmerking komt.

Huurprijs /Woningaanbod
. Wanneer u 70 jaar of ouder bent en de nettohuur van de nieuwe woning is hoger dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt. Dit geldt niet als u een nieuwbouwwoning gaat huren. 
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

Glazenwasser nodig?

Sommige bewoners aan de Laagtekadijk-zijde van ons complex hebben grote moeite om hun ramen zelf te wassen. Bij voldoende belangstelling kan er misschien via de Alliantie een glazenwassersbedrijf ingeschakeld worden. Geïnteresseerden kunnen zich via onze website melden door een email te sturen.

Open brief van de VVAB over de binnenstad

Open brief aan de burgemeester over de balans van de binnenstad

Amsterdam, 2 april 2015
Geachte heer Van der Laan,

Op 2 maart jongstleden medeondertekende u een convenant tussen KLM en Xiamen Airlines om meer (Chinese) toeristen naar Amsterdam te halen. In vijf jaar tijd meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. Wij vragen ons af wat u bedoelde toen u het in uw nieuwjaarstoespraak had over het op zoek gaan naar een balans tussen economische groei en leefbaarheid in Amsterdam. U wilt dat Amsterdam in de top vijf staat van meest concurrerende steden in de wereld, u wilt meer toeristen/bezoekers én aandacht voor de drukte in de stad. Er staat ook een balansnota op stapel, die wordt opgesteld door Economische Zaken. Waar zal het ‘balanspunt’ komen te liggen?
Burgemeester, u bent druk met het ‘verkopen’ van de stad, maar voor wie doet u dat eigenlijk? Voor uw burgers? Terwijl woningzoekenden in Amsterdam meer dan tien jaar op een woning wachten, vindt een toerist met een paar muisklikken binnen een uur onderdak in onze stad. Airbnb, Wimdu, etc. hebben hun aanbod het laatste jaar verdubbeld; zij hebben, veelal in reguliere woningen, nu bijna 13.000 adressen met ruim 25.000 bedden in Amsterdam en hebben geen boodschap aan illegale verhuur. Het aantal hotelbedden is sinds 2000 ruim verdubbeld. De hotelstop is er niet voor niets, maar blijkt boterzacht. Het einde van de ongebreidelde hotelgroei is nog niet in zicht terwijl het aantal hotelovernachtingen per inwoner in Amsterdam nu al hoger is dan waar ook in Europa. Zelfs Barcelona, Praag, Parijs en Rome komen niet zo hoog op deze ranglijst, die in feite aangeeft hoe ver de balans zoek is.
Burgemeester, u hebt aangegeven dat u de drukte in de stad een serieus probleem vindt. Dat zijn behartigenswaardige woorden, maar wat doet u eraan? Wat doet u voor uw inwoners? Zij zijn het die decennialang in het opknappen en onderhouden van de historische panden hebben geïnvesteerd. Nu wordt gewoon tegen hen gezegd: als jullie last hebben van de drukte, moet je maar niet gaan wonen in het toeristisch centrum. Voor huurders stijgen de huren, of ze worden uit hun woning gepest omdat de eigenaar een beter renderende bestemming heeft gevonden. Voor projectontwikkelaars is investeren in woningen minder interessant omdat het rendement van hotelontwikkeling veel hoger ligt. Panden die voor woningen geschikt zouden zijn krijgen daardoor vaak heel andere bestemmingen.

Misschien doen wij u onrecht. Misschien wilt u wel aan de slag voor uw inwoners, maar kunt u niet veel uithalen. U wordt immers omringd door een College en een Raad die de groeiende disbalans niet lijken te onderkennen, of het probleem althans niet oppakken. Sommige bestuurderàs lijken ook niets op te hebben met bewoners. Neem bijvoorbeeld de raadsleden Ruigrok en Bakker, die in een opiniestuk schrijven dat ‘wij’ niet terug willen naar de armoedige jaren zeventig toen onze binnenstad zo slecht onderhouden was. Dat is werkelijk de wereld op z’n kop. Zij vergeten niet alleen dat het vooral bewoners waren die toen de stad hebben opgeknapt, maar ook dat door bewonersverzet voorkomen is dat grote delen van de oude binnenstad zijn platgegooid voor grote verkeersuitbreidingen. Zonder die bewoners stond Amsterdam nu niet op de Unesco werelderfgoed-lijst!
En wat te denken van de bijdrage van zo’n 80.000 centrumbewoners -die met zijn allen zo’n 2,5 à 3 miljard euro per jaar verdienen- aan de stedelijke economie? Moet dat niet meewegen in de doorgaans economisch gemotiveerde standpunten over doorontwikkeling van de stad? Leefbaarheid heeft toch ook een economische dimensie.
Misschien is de tijd opnieuw aangebroken voor breed en heftig verzet. Onlangs stond u voor de nieuwe bezetters van het Maagdenhuis. Binnenkort moet u misschien uw bewoners toespreken omdat zij het niet langer accepteren dat hun leefomgeving verslechtert en dat de overlast van toerisme  niet alleen de openbare ruimte beheerst en verpest, maar ook hun privé-domein steeds meer binnendringt. Gaan we Barcelona achterna waar woedende bewoners de straat zijn opgegaan omdat ze er schoon genoeg van hebben dat hun stad wordt weggegeven aan het massatoerisme?

Voor de VVAB is de grens gepasseerd: stop de uitverkoop van onze stad. Wij vragen u dringend om uw rol als burgervader op te pakken, samen met uw collega-bestuurders. Toerisme moet ingedamd worden in plaats van uitgebreid en de leefbaarheid van de stad moet worden beschermd. Zorg voor een klimaat waarin bewoners, ondernemers en toeristen ontspannen met elkaar kunnen omgaan. De VVAB vraagt om concrete maatregelen die het tij keren. Om te beginnen: voer onmiddellijk een échte hotelstop in en pas het ‘nieuw voor oud-criterium’ toe; krijg grip op de situatie rond short stay en schrap de uitzonderingsbepalingen; staak de campagne voor nog meer logies-ruimte in Amsterdam; besteed het budget van Amsterdam Marketing aan verbetering van het woon- en leefklimaat en adequate handhaving; beperk de toegankelijkheid van de binnenstad voor touringcars en verbied bierfietsen, bier-waterfietsen, drijvende badkuipen, etc.; bepaal het maximaal aantal evenementen dat onze binnenstad aankan en geef nog maar zeer selectief evenementensubsidies.

Om ieder misverstand te voorkomen, wij pleiten niet voor een slot op de stad. Toeristen uit binnen- en buitenland zijn welkom. Maar de binnenstad leent zich qua schaal en karakter niet voor massale bezoekersstromen; zij raakt daardoor uit balans. Om een prettig woon- en leefklimaat te garanderen en de groeiende onvrede onder bewoners (en een deel van de ondernemers) te beteugelen, zijn doortastende maatregelen nodig. Daarmee wordt ook een dam opgeworpen tegen de toenemende intolerantie jegens toeristen. De komende jaren bepalen welke kant de binnenstad opgaat. Wordt de binnenstad weer een plek waar wonen, werken en recreëren samengaan of wordt de binnenstad een toeristisch themapark waarin bewoners zich niet meer thuis voelen? Het is vijf voor twaalf.

Herstel de balans.

Deze brief werd ondertekend door Jos Otten en Fred Kramer, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad, en is in enigszins verkorte vorm als opiniestuk geplaatst in Het Parool van 11 april j.l.