Handige links

Het Amsterdams Steunpunt Wonen streeft er naar woningzoekenden en bewoners zodanig te ondersteunen dat ze zelf kunnen opkomen voor hun rechten: www.steunpuntwonen.nl

Huurdersplatform Palladion is de overkoepeling van alle bewonerscommissies binnen het beheergebied van de Alliantie Amsterdam: www.huurdersplatformpalladion.nl

Buro Van Stigt is het architectenbureau dat het plan voor de verbouwing van het Entrepotdok heeft bedacht en uitgevoerd: www.burovanstigt.nl

Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad ondersteunt allerlei activiteiten van buurtbewoners waaronder het werk van de Bewonerscommissie Entrepotdok: www.wcob.nl

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren en goede huurbescherming: www.woonbond.nl

Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is de vereniging van bijna alle grote huurdersorganisaties in Amsterdam. De HA vertegenwoordigt meer dan 180.000 huurders. De HA zet zich in voor hun belangen en maakt zich sterk voor álle Amsterdamse huurders: www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) strijdt al sinds veertig jaar voor het behoud en herstel van de historische bebouwing en het stedenbouwkundig karakter van met name de binnenstad van Amsterdam en voor het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat. www.amsterdamsebinnenstad.nl

Jorrit Brenninkmeijer, Het Fotogenieke Geluid, is de ontwikkelaar van de audiotour.
www.hetfotogeniekegeluid.nl

De Alliantie Amsterdam is onze verhuurder. Op de website kunt u doorlinken naar de werkmaatschappijen, dus ook naar de Alliantie-Amsterdam: www.de-alliantie.nl/
Bezoekadres: 
Helmholtzstraat 61a, Gebouw Huygens Dok Amsterdam
. Postadres: Postbus 105
  1200 AC Hilversum
. Telefoon: 088 – 0023200. Email: 
Amsterdam@de-alliantie.nl

Onderhoud en reparaties:
  088 – 0023200 (ook voor spoedreparaties). Soms (meestal krijgt u aan het eind de melding ‘u woont in een gebouw met huur- en koopwoningen. Bel voor deze reparatie met 088-0023200’) kunt u via de volgende link een schriftelijk verzoek tot reparatie indienen: www.de-alliantie.nl/klantenservice/Reparatie-en-onderhoud/Standaardreparaties/Reparatieverzoek-melden/

Overlast van grofvuil melden: Gemeente Amsterdam, telefoon 14020

Stadsdeelcommissieleden Centrum Oost (2018): Neeria Oostra, GroenLinks, n.oostra@amsterdam.nl  • Pia Bruin, D66, p.bruin@amsterdam.nl • Lisa van den Boogaard, PvdA, l.van.den.boogaard@amsterdam.nl • Raphaël van Kraaij, VVD, r.van.kraaij@amsterdam.nl

Thomas van der Vlis (gebiedscoördinator van de Alliantie) is verantwoordelijk voor:
 leefbaarheid
, participatie
, contactpersoon voor bewonersgroepen
, onderhoudt contact met stakeholders
, inhoudelijke voorbereiding en vervolgacties PIOn. 
E-mail: tvandervlis@de-alliantie.nl  Telefoon 
088 – 0023200


Frank Habes (reparatieopzichter van de Alliantie)
 bezoekt de woningen bij technische klachten.Telefoon: 088 – 0023200 
Email: fhabes@de-alliantie.nl

Voor uitgebreide informatie over de Alliantie en de VvE’s:                                                                                                         www.de-alliantie.nl/klantenservice/algemeen/Huren-in-een-gemengd-wooncomplex/