Hoe te protesteren bij wateroverlast en slecht onderhoud

Bij het afgelopen voorjaarsoverleg met de Alliantie heeft de Bewonerscommissie aangegeven dat zij, door het uitblijven van concrete maatregelen en omdat de wateroverlast nu al weer vele jaren optreedt, de gedupeerde huurders zal adviseren om bij de Huurcommissie een klachtenprocedure op te starten. Als dit wordt toegewezen kan dat tot een forse huurverlaging leiden.

De Alliantie heeft toegezegd om offertes en mogelijke oplossingen van door hen benaderde bedrijven aan de Bewonerscommissie door te spelen maar tot op heden (23-4-2015) hebben we nog niets ontvangen en is er geen zicht op een adequate oplossing binnen afzienbare tijd.

De Bewonerscommissie kan niet veel anders doen dan het probleem voortdurend onder de aandacht van de Alliantie brengen want uiteindelijk moet iedere gedupeerde bewoner individueel procederen. Dat gaat door eerst een brief te sturen aan de Alliantie en daarin aan te geven dat een onderhoudsprocedure gestart wordt als er niet binnen 6 weken iets gedaan wordt aan de wateroverlast en dan, als blijkt dat er niets aan gedaan wordt, naar de Huurcommissie stappen via het Huurteam (dat is de handigste weg). In de Woonlastenkrant die u in april ontvangen heeft wordt de hele procedure duidelijk uitgelegd. Tevens wordt daarin nog eens aangegeven welke onderhoudsklachten door de verhuurder opgelost moeten worden.

Stuur wel graag een cc naar ons emailadres (info@bcentrepotdok.nl) opdat wij kunnen inventariseren hoeveel bewoners al geprotesteerd hebben. Mogelijk kan de Huurcommissie de individuele klachten bundelen en als groep behandelen.