de Alliantie en de VvE’s
Uw huurwoning (sociale- of vrije huur) maakt indirect deel uit van een VvE. Indirect omdat niet U maar de verhuurder de Alliantie daarvan deel uitmaakt . Ons complex bestaat uit twee (hoofd)VvE’s . Hoewel de Alliantie in beide een kleine meerderheid heeft, is voor belangrijke kostbare beslissingen zoals gevelonderhoud, drainage, dak enz., een ruime meerderheid vereist.
Aangezien de VvE’s vooral voor het onderhoud van het casco verantwoordelijk zijn kan er in de praktijk verwarring ontstaan over welke organisatie voor welk onderhoud aansprakelijk is. Om e.e.a. te verduidelijken heeft de Alliantie een brief aan de bewoners gezonden met uitleg en een uitgebreide folder met toelichting over de VvE’s op haar website geplaatst. Via onderstaande link komt u op de betreffende plaats op hun website terecht.

http://www.de-alliantie.nl/klantenservice/algemeen/Huren-in-een-gemengd-wooncomplex/

___________________________________________________________

Zonnepanelen op het dak van het complex?

Sinds er een principe-akkoord is met VvE Entrepotdok II (dit is het meest westelijke deel) hebben sommige bewoners van dit deel zich ingeschreven voor zonnepaneel-certificaten op het dak. In april 2020 is er ook overeenstemming bereikt tussen de VvE Entrepotdok I en  Zon op het Dok.

Voorgeschiedenis: geruime tijd geleden heeft een  groep bewoners en eigenaren dit onderwerp aangekaart bij de Alliantie. De twee VvE’s, die uiteindelijk toestemming moesten geven, steunden dit plan. In 2017 is er een voorlichtingsavond met presentatie en uitleg geweest in de Witte Boei.

Dit onderwerp heeft de kritische aandacht van de Bewonerscommissie omdat de plaatsing van deze commerciële zonnepanelen kan conflicteren met het woongenot van huurders van de bovenste etages.

___________________________________________________________

Graffiti

Dit regelmatig terugkerend probleem op de muren van het Entrepotdok is regelmatig aangekaart bij de Alliantie, cq de projectbeheerder. Daar is ons verteld dat het de strategie is om zo snel mogelijk, binnen enkele weken, de bespoten plekken aan te pakken omdat een langere termijn andere straatartiesten verleidt tot het aanbrengen van hun tag. In de praktijk kunnen er soms maanden overheen gaan voordat de zaak wordt weggepoetst of overgeverfd. Om de welles-nietes discussie hierover te beëindigen plaatsen we in voorkomende gevallen een foto van een opvallende tag met datum. Dan kunt u zelf vaststellen hoe lang het duurt voordat het verwijderd is. We blijven de Alliantie en de VvE’s op dit onderwerp aanspreken omdat het op andere plekken in de stad ook anders kan: binnen een week , soms sneller, is het weggehaald.

2019: het lijkt er op dat graffiti het afgelopen jaar sneller is weggehaald waardoor het aantal tags beperkt is gebleven. Stelt u toch vervuiling met graffiti vast, maak dan een foto daarvan en stuur die naar ons emailadres. Wij zorgen er voor dat het bij de beheerder terechtkomt.

_________________________________________________________

Glasvezel

Nog lang geen zicht op glasvezelnet in ons complex.  Lees meer..

_____________________________________________________________

Groen op de daken

Naar aanleiding van vragen van bewoners heeft de bewonerscommissie het onderwerp Groene Daken op de voorjaarsvergadering met Alliantie ingebracht.  Lees meer..

_____________________________________________________________