de Alliantie over de wateroverlast

Geachte leden bewonerscommissie Entrepotdok,
Zoals afgesproken in mijn mail d.d. 7 mei 2015 ontvangt u hierbij een gedegen antwoord op uw brief d.d. 13 april 2015.
Met vriendelijke groet,
Leander Affourtit
Senior Gebiedscoördinator

Klik op onderstaande oranje regel brief Alliantie & wateroverlast.  Daarna volgt een lichtoranje balk met gecentreerd en in kleine letters: brief-alliantie-wateroverlast. Op deze link drukken en dan verschijnt de brief van de Alliantie.

brief Alliantie & wateroverlast