Enquète over schoonmaakkosten

De recentelijk aan de bewoners gestuurde brief van de Alliantie over de verhoging van de schoonmaakkosten leidt kennelijk tot vragen.
Het is juist dat er al eerder gestemd is over een frequentere schoonmaak en dat die toen is ingevoerd. Waar het nu om gaat is dat het toenmalige schoonmaakbedrijf z’n werk onvoldoende deed en dat er een contract met een nieuw, maar duurder, bedrijf is afgesloten. Dit betekent iets hogere kosten per maand bij een gelijkblijvende frequentie.  En hiervoor had de Alliantie opnieuw toestemming aan de bewoners moeten vragen. Dat is de functie van de toegestuurde enquète.

Resultaat van de stemming: een meerderheid wil geen hogere kosten en dat betekent automatisch een minder frequente schoonmaak (= om de week ‘nat’ en tussendoor alleen vegen)

Afronding van teveel betaalde servicekosten

september 2013: de bewonerscommissie heeft een sukses geboekt. de Alliantie heeft, na een eerdere erkenning dat er grote fouten gemaakt waren in de berekening van de  servicekosten voor een deel van het complex, inmiddels aan alle bewoners die de volle periode in dat deel wonen of gewoond hebben het teveel berekende bedrag van ongeveer 225 euro teruggestort. Over 2012 was er al een bedrag gerestitueerd. Bedankjes kunnen gestuurd worden via het contactformulier.