Eindnotitie Waternet over wateroverlast, juni 2014

Eindnotitie met bevindingen en het advies van Waternet over de wateroverlast ter hoogte van het oostelijke deel van de Laagte Kadijk.

Waternet heeft de afgelopen anderhalf jaar intensief de grondwaterstanden gemeten en meegezocht naar de oorzaak van de wateroverlast die nog steeds veel hinder oplevert. De conclusie die zij trekken is dat de bestaande drainage niet voldoende werkt en dat hier ook de mogelijk oplossing van het probleem ligt. Het ziet er naar uit dat de drainage te hoog ligt t.o.v. het grondwaterpeil waardoor er bij lage waterstand verdroging van de buis optreedt en daardoor dichtslibbing van de drainage-openingetjes. Bovendien is de buis door z’n leeftijd van ca. 25 jaar ook aan het eind van z’n werkzame levensduur.

Graag blijft Waternet in contact met de VvE, die verantwoordelijk is voor de vervanging van de drainage, en geïnformeerd over de oplossingsrichting die gekozen wordt. Door hen wordt aangeboden om de grondwatermonitoring voort te zetten na de genomen maatregel(en) opdat de effecten op de grondwaterstand gevolgd kunnen blijven worden.
Zij wensen de VvE veel succes met het vervolgtraject en wijzen daarmee impliciet elke verantwoordelijkheid voor de wateroverlast af. De bal ligt daarmee bij de VvE.

De Bewonerscommissie zal op de Alliantie, als verantwoordelijke verhuurder, druk blijven uitoefenen om haar positie binnen de VvE te gebruiken om voor eind 2014 dit al jaren slepende probleem op te lossen door vervanging van de drainage.