Opmerkelijke stap van een woningcorporatie

Triada, een middelgrote woningcorporatie in Oost-Nederland, met 6.500 woningen in Heerde, Hattem en Epe, differentieert de huurverhoging per 1 juli 2022 op basis van het energielabel.

Voor geïsoleerde woningen met A- of B-label komt er een huurverhoging van 1,7%. Woningen met een C- of D-label krijgen 0,5%. En 682 tochtende woningen met energielabel E-, F- of G krijgen helemaal geen huurverhoging.
Je kunt niet de huur van slecht geïsoleerde woningen verhogen, terwijl de gasprijzen door het dak gaan, zegt de directeur van Triada.
3 van de 10 corporaties verhoogt de huren niet of nauwelijks van woningen die een energielabel E, F, of G hebben.

 

Huur is te duur! Demonstratiemars 28 mei

De aankondiging dat vele huurders dit jaar de huurverhoging gaan weigeren zorgt voor veel rumoer. Overal worden discussies gevoerd en meningen gevormd over huurprijsstijgingen en de betaalbaarheid van ons levensonderhoud. Toch blijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge bij zijn besluit om de huren per 1 juli dit jaar niet te bevriezen. Om onze eis tot meerjarige huurbevriezing van alle huren extra kracht bij te zetten, wordt er daarom op 28 mei een demonstratiemars georganiseerd in Amsterdam. De mars begint om 14:00 aan de Hoogte Kadijk en loopt dat via het centrum richting de Stopera aan het Waterlooplein. Zorg dat je erbij bent!

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van uw huurwoning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders aan te schaffen en te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Als huurder moet men meewerken aan plaatsing van rookmelders en het controleren en vervangen van de batterijen. In die zin zijn de rookmelders een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder.

In sommige gevallen weigeren huurders toegang tot de woning waardoor het plaatsen van rookmelders lastig is. Woningcorporaties blijven in dat geval toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoner en van de woning én voor de verplichting om iedere woning van rookmelders te voorzien. 

Woningcorporaties moeten dus vóór 1 juli alle woningen hebben voorzien van rookmelders en die datum komt snel dichterbij.