Nieuwsbrief september 2022 bc Entrepotdok  

Beste medehuurders van het Entrepotdok complex,

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over een paar zaken die alle huurders aangaan. Onder andere de verkoop van sociale huurwoningen en een volgende fase in de aanleg van zonnepanelen. Om deze reden beleggen wij maandag 26 september a.s. een huurdersbijeenkomst in de gelagkamer van de SOOP (Nieuwe Kerkstraat 124)

KOOP & HUUR
In juli hebben huurders in het westelijke deel van het Entrepotdok (van Kadijksplein tot aan restaurant Bloem) een brief van De Alliantie ontvangen. In de brief kondigt De Alliantie aan sociale huurwoningen in het Entrepotdok complex te (willen) gaan verkopen. Zittende huurders krijgen het aanbod om hun eigen huurwoning tegen de actuele taxatiewaarde te kopen. De Bewonerscommissie heeft in februari 2021 De Alliantie negatief geadviseerd over deze voorgenomen verkoop. Onder andere omdat de taxatiewaarde van deze woningen – circa tien keer de prijs van de woningen bij oplevering in de jaren ’80 – niet op te brengen is voor het overgrote deel van de huidige bewoners. Een voorbeeld uit de buurt: een tweekamerflat van 52 m2 van De Alliantie aan de Overhaalsgang werd eerder dit jaar verkocht voor 400.000 euro. Daarnaast vindt de Bewonerscommissie het slecht voor de diversiteit en sociale cohesie binnen het complex als steeds meer woningen alleen aan kapitaalkrachtige mensen verkocht of tegen zeer hoge huren verhuurd worden. Door de liberalisatie van de huren zijn de afgelopen jaren al veel woningen onttrokken aan de sociale huursector.

Ons volledige advies staat op de website van de Bewonerscommissie: www.bcentrepotdok.nl

ZONNEPANELEN
Een aantal bewoners van het Entrepotdok heeft een coöperatie opgericht, Zon op het Dok, met als doel het dak van het Entrepotdok te beleggen met zonnepanelen. De eerste panelen zijn gelegd en binnenkort zal de volgende ‘legfase’ beginnen. De Bewonerscommissie is voorstander van verduurzaming van het Entrepotdok, maar dan in bredere zin: naast duurzame energie willen we ook een oplossing voor de toenemende hitte op de daken en pleintjes van ons complex in de zomer. Groen en regenwateropslag op het grootste dak van Amsterdam lijken ons méér dan wenselijk.

Wij hebben De Alliantie gevraagd naar het ‘legplan’ en of er onderzoek is gedaan naar mogelijke negatieve effecten van de zonnepanelen. Denk hierbij aan binnentemperaturen van woningen met ramen aan het dak, vluchtwegen, brandveiligheid en woongenot). Meer daarover op het huurdersoverleg.

UITNODIGING HUURDERSBIJEENKOMST
Graag informeren we u over bovengenoemde zaken. Daarnaast horen we graag welke zaken in en rondom het Entrepotdok complex u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld onderhoud van liften, uitvoering van werkzaamheden aan het complex, overlast en/of initiatieven ter verbetering van ons woongenot. Laat ook uw stem horen!

Datum: Tijd: Locatie:

maandag 26 september
19.00 tot 21.00 uur (inloop: 18:45-19:00 uur) SOOP (Kerkstraat 124)

Aanmelden: info@bcentrepotdok.nl

Bewonerscommissie Entrepotdok

Ruim driekwart van de bewoners in het prachtige Entrepotdok complex is huurder. Als bewonerscommissie zijn wij er om de stem van de huurders te horen en zo sterk mogelijk over te brengen aan de Alliantie en gemeente. Huurders die zich actief willen inzetten voor onze woonsituatie kunnen zich aansluiten bij de bewonerscommissie.