Bewonerscommissie Entrepotdok

Het complex woningen in en om het Entrepotdok, dus ook de adressen van de Binnenkadijk en de huurwoningen aan de Laagte Kadijk, heeft sinds 2006 een eigen bewonerscommissie.

De Bewonerscommissie Entrepotdok is opgericht als uitvloeisel van het toenmalige conflict over de monumententoeslag. Ook de Alliantie kwam in 2004 hiermee op de proppen met als motivatie dat we hier in een rijksmonument wonen waardoor de eigenaar het recht heeft op een hogere huur om daarmee hogere onkosten te kunnen bestrijden. Deze woningen zijn echter nadrukkelijk als sociale huurwoningen gebouwd. Dankzij inventieve bouwkundige keuzes van de restauratiearchitecten Van Stigt zijn de woningen heel goedkoop neergezet (gemiddeld 41.000 euro) om dit mogelijk te maken. Bovendien zijn onze huizen nauwelijks monument te noemen: alleen de gevel aan de Entrepotdokzijde en een deel van de balken is echt oud. Door nieuwe huurregels en gewijzigd beleid van de Alliantie dreigt een groot deel van deze woningen uit de sociale sector te verdwijnen naar de vrije sector. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

Met financiële ondersteuning van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA Amsterdam), waarbij alle bewonerscommissies in het beheergebied van de Alliantie Amsterdam zijn aangesloten, komt de bewonerscommissie in actie voor de belangen van de huurders.

In de eerste plaats gaat het dan om uw financiële belang, de hoogte van de huur en de servicekosten. Maar ook onderwerpen als onderhoud, (water)overlast, adviesrecht bij geplande verkoop van woningen en de buurtschouw hebben de aandacht van de bewonerscommissie. Ook voor huurders van de geliberaliseerde vrije sector woningen zijn deze onderwerpen van belang al kan de bewonerscommissie voor wat betreft de hoogte van de vrije huren geen rol van betekenis spelen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u per email contact met ons opnemen:
mail@bcentrepotdok.nl