Groen op de daken

Nu 10 jaar later en met nieuwe inzichten gaat de BC graag het overleg opnieuw aan.

De BC heeft enige tijd geleden op een vergadering met Alliantie het onderwerp ‘vergroening van de daken’ ingebracht en Alliantie gevraagd om daar een standpunt over in te nemen en te bekijken of realisering mogelijk is.

Op de afgelopen najaarsvergadering op 26.11.2012 heeft Alliantie het volgende geantwoord:

Het onderwerp is in de VvE ( red.: ons complex heeft twee beslissende VvE’s, die bestaan uit de eigenaren van de bedrijfsruimtes en Alliantie als eigenaar/verhuurder van de woningen) besproken en daar afgewezen.Als belangrijkste redenen worden de hoge beheer- en onderhoudskosten gegeven. Volgens de beheerder Jan Bakker liggen de onderhoudskosten in het Entrepotdok naar verhouding al erg hoog.

De BC legt zich bij het besluit van de VvE’s neer omdat van die kant de noodzakelijke instemming achterwege blijft en ziet dan ook geen mogelijkheden om het proces succesvol in gang te zetten.