Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief van de Bewonerscommissie Entrepotdok april ́23

Bewonersbijeenkomst 16 maart 2023
Met ongeveer 30 bewoners hebben wij gesproken over het onderhoud van het complex. De
uitkomsten sturen we jullie in een aparte mail. Als je nog aanvullingen hebt horen wij dat
ook graag. In mei gaan we met De Alliantie in gesprek over het onderhoud. We spreken daar dan ook over met de firma De Spil, het bedrijf dat de taken van Jan Bakker overneemt. Zij konden helaas niet bij de bewonersbijeenkomst aanwezig zijn.
Daarnaast hebben we met een aantal bewoners gesproken over de Amsterdamse Aanpak
Volkshuisvesting, die ook van belang is voor het Entrepotdok.


Verkoop en nieuwe Aanpak Volkshuisvesting
De verkoop van de 140 sociale huurwoningen ligt nog steeds stil. Voor zover wij weten is er
nog geen overleg tussen Alliantie, gemeente en een externe deskundige geweest.
Ondertussen lijkt het erop dat met de nieuwe Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting
verkoop van sociale huurwoningen in het Centrum aan banden wordt gelegd, goed nieuws
voor ons dus. Maar er is nog niets beslist en de Alliantie gaat pas in de loop van het jaar
onderhandelen met de gemeente. We hebben nogmaals ingesproken bij de
stadsdeelcommissie Centrum. We willen niet alleen dat de verkoop stopt, maar ook het
‘liberaliseren’ van woningen die vrijkomen. Anders blijven er nog steeds veel te weinig
sociale huurwoningen over. Tenslotte hebben we het stadsdeel om steun gevraagd bij de
toekomstige verduurzaming van het Entrepotdok.


Kraak
De groepswoning op nr 478, die al zeven maanden leeg stond, is gekraakt. We hebben goed contact met de krakers. De Alliantie zegt te zoeken naar een sociale partij voor de woning, zoals de Regenboog of HVO. Tot nu toe komt dat allemaal niet van de grond. Wij hebben in een brief aan de Alliantie geschreven dat we vinden dat het een woongroepruimte moet blijven (want die zijn schaars) of echt een andere sociale functie moet krijgen. We houden scherp in de gaten dat de Alliantie de grote woning niet gaat opsplitsen en voor vrije-sectorhuren verhuren.

Verduurzaming
We hebben overleg gehad met de vve, er zijn plannen voor een ‘inspiratie-bijeenkomst’ voor alle gebruikers van het Entrepotdok, maar we hebben nog niets concreets gehoord.


Met vriendelijke groet, de Bewonerscommissie Entrepotdok


Email: mail@bcentrepotdok.nl

Website: www.bcentrepotdok.nl

Facebook: Bewonerscommissie Entrepotdok

Twitter: @BCEntrepotdok

page1image21682480

Nieuwsbrief van de Bewonerscommissie Entrepotdok kerst 2022

Beste medehuurders van het Entrepotdokcomplex,

In deze Nieuwsbrief informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen en over onze voornemens voor het nieuwe jaar. Wil je onze nieuwsbrieven per mail ontvangen mail ons: mail@bcentrepotdok.nl. Krijg je ze liever in de bus: doe een briefje bij één van ons door de bus. Zie de huisnummers onderaan.

Succes Dokoproer

Het Dokoproer van 10 december was een groot succes. Ons protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen wordt breed gedragen en begint te werken. Zoals we al eerder berichtten heeft de Alliantie de verkoop stil gelegd tot nader advies van een externe deskundige. Een pauze is nog geen stop, dus blijven wij druk op de ketel zetten.
Woensdag 21 december spraken wij met Zita Pels, wethouder Wonen. Ook zij vindt de voorgenomen verkoop zeer onwenselijk en zal doen wat in haar macht ligt om de verkoop te stoppen. De voorraad sociale huur in Amsterdam is sinds de jaren 80 gehalveerd.

Asociale huren

Bij de voorbereiding van onze actie tegen de asociale verkoop van 140 sociale huurwoningen kwamen wij erachter dat de Alliantie al eerder ruim 200 woningen heeft gelabeld om over te hevelen naar de vrije sector zodra ze vrijkomen. Dat betekent dat als de Alliantie deze plannen doorzet er binnen de kortste tijd van de oorspronkelijke 419 sociale huurwoningen niet meer dan 60 à 70 overblijven.

page1image21684560

Ook voor huurders van het eerste uur die meer verdienen dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen kan de huur oplopen tot de volgens het puntenstelsel maximale huur van €1500 of meer. Met €50 of zelfs €100 per maand gaat dat snel.

Een maandhuur van €1500 betekent een jaarlijkse huurprijs van €18.000, voor woningen die bij oplevering omgerekend gemiddeld €40.000 kostten. Dat terwijl de woningen met de opbrengst van de huur al in 2007 waren afgelost. Inmiddels zijn ze volgens architect André van Stigt zelfs al 3 à 4 keer afgelost.

Achterstallig onderhoud en hoognodige verduurzaming

Het onderhoud blijft achter. Als huurders hebben wij tot nu geen inspraak in de meerjaren onderhoudsplanning. Blijf vooral de Alliantie aanspreken op onderhoudsproblemen. Als jullie ons in het cc zetten dan kunnen we het meenemen in ons overleg met de Alliantie. Inzake de gladde tegels hebben we bereikt dat die algenvrij worden gemaakt en dat er bij vorst wordt gestrooid.

Over de zo dringend nodige verduurzaming beleggen wij – in samenwerking met de VvE ́s – een bijeenkomst om liggende plannen te presenteren en te broeden op nieuwe plannen. Mooie ideeën zijn er genoeg. Welke zijn uitvoerbaar en tegen welke prijs? Wie gaat dat betalen?

Versterking van de bewonerscommissie

Werk genoeg aan de winkel. Wij kunnen dus wel wat versterking gebruiken. Wie biedt zich aan? Dat kan ook voor een speciale actie. Zo hebben afgelopen maanden Suzanne Visser en Hein de Wit twee mooie clips gemaakt die via social media verspreid worden:een interview met Van Stigt en een impressie van het Dokoproer. André Thijssen heeft de prachtige poster gemaakt die het ook goed deed bij onze demonstratie, evenals de flyer waarmee wij opriepen voor die demonstratie. Suzanne, Hein en André, veel dank!

Je kunt ook financieel een bijdrage leveren aan onze activiteiten. We hebben een zeer beperkt budget. Gelukkig zijn Huurdersvereniging Zuid en de SP bijgesprongen. We zijn bezig een eigen rekening te openen waarop huurders die willen bijdragen kunnen storten.

Rest ons jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar te wensen! Met vriendelijke groet,

Rob Willemse (Bkd 168); Susan van Putten (voorzitter, Bkd 431); Marivonne de Groot (Bkd 426); Fransje de la Court (Bkd 429) en Jonneke Bekkenkamp (Bkd 182)

Email: mail@bcentrepotdok.nl
Website: www.bcentrepotdok.nl
Facebook: Bewonerscommissie Entrepotdok Twitter: @BCEntrepotdok

page1image21157568

Nieuwsbrief Bewonerscommissie Entrepotdok #4, november 2022

page1image21157984

Beste medebewoners,

Weer een update van onze activiteiten als Bewonerscommissie. Voor nu blijven onze speerpunten de voorgenomen verkoop van 140 sociale huurwoningen in ons complex en de hoognodige verduurzaming. Maar we verliezen andere punten, zoals klachten over achterstallig onderhoud (de liften!) en overlast niet uit het oog. Ook dit brengen we bij elk overleg onder de aandacht van de Alliantie.

1. Asociale verkoop van sociale huurwoningen

Petitie

Na de bewonersbijeenkomst in SOOP zijn we een petitie gestart tegen de verkoop van sociale huurwoningen binnen ons complex. De online petitie is al meer dan 1300 keer getekend, daarnaast hebben we ruim 100 handtekeningen op papier. Met onze petitie zijn we alle deuren langs geweest. We kregen veel bijval. Wie nog niet heeft kunnen tekenen kan dat nog doen in november bij restaurant Bloem (vanaf 29/11 weer open), café Gollem en de kapper op de Laagte Kadijk, waar lijsten liggen. Het

page1image21158816

lijkt ons mooi om ook papieren handtekeningen aan te kunnen bieden van de bewoners aan de directeur van de Alliantie. We hebben hem uitgenodigd om langs te komen.

Pers en politiek

We merken dat onze actie veel losmaakt, omdat verkoop van sociale huurwoningen de wooncrisis verergert.
De petitie werd opgemerkt door het Parool (2 artikelen en een ingezonden brief van de stadsdeelbestuurder), het NRC en de lokale politiek (stadsdeel centrum). Woensdag 16 november hebben wij ingesproken bij de Raadscommissie Wonen en Volkshuisvesting. Veel politici van stadsdeel centrum keuren de verkoop af. De wethouder Wonen, Zita Pels, is binnen een week op gesprek gegaan bij de Alliantie en komt binnenkort bij ons op bezoek. Ze wil de verkoop tegenhouden en is op zoek naar (in haar woorden) “een stok om de Alliantie mee te slaan”. Maatschappelijke druk en aanhoudende publiciteit zijn daarbij heel belangrijk.

page1image21159232

Protestposter ‘Stop de asociale verkoop van sociale huurwoningen’

André Thijssen heeft een prachtige protestposter ontworpen. Die hebben we in het weekend van 12/13 november in en om het Entrepotdok complex opgeplakt. Binnen een halve dag heeft de Alliantie een schoonmaakploeg ingezet om alle posters te verwijderen. Zo snel zijn ze niet met onderhoud! We gaan de posters weer opnieuw ophangen, maar bij deze ook een oproep aan jullie: als je een raam hebt dat zichtbaar is vanaf de straat of vanaf een van de binnenpleinen, hang daar dan svp één of meerdere protestposters op. Mail ons je adres, dan gooien wij het gevraagde aantal posters door de bus.

Filmpje met André van Stigt

page2image21240528

Suzanne Visser en Hein de Wit – professioneel filmers en bewoners van de Binnenkadijk – hebben een kort nieuwsitem gemaakt waarin de architect van het Entrepotdok, André van Stigt, de vloer aanveegt met het voornemen om woningen te verkopen. Het filmpje is te vinden op onze website. Deel het alsjeblieft met zoveel mensen binnen en buiten Amsterdam!

Protestactie Dokoproer zaterdag 10 december

Om nog meer aandacht te genereren organiseren wij op 10 december om 14:00 uur een protestactie: het Dokoproer. op het Entrepotdok. Komt allen, met zoveel mogelijk vrienden en kennissen, om de verkoop van sociale huurwoningenn te stoppen.

page2image21725392

2. Verduurzaming

We hebben in oktober een klacht ingediend bij de Huurcommissie omdat we het betreuren de de Alliantie niet serieus werk heeft gemaakt van verduurzaming van het Entrepotdokcomplex in bredere zin (dus méér dan alleen zonnepanelen plaatsen). We hebben gesproken met mensen van Zon op het Dok en de voorzitter van één van de VvE’s. De uitkomst is dat we het gesprek over verduurzaming nieuw leven willeninblazen met alle betrokken partijen. De eerste stap wordt een brainstormbijeenkomst waarbij ook bewoners welkom zijn.

Zodra we meer weten horen jullie dat natuurlijk.

3. Versterking

Als bewonerscommissie met vijf leden komen we tijd en geld te kort om alles te doen wat nodig is. Gelukkig krijgen we op dit moment ondersteuning: actiegroep Niet te Koop en een vrijwilliger helpen ons bijvoorbeeld bij de organisatie van het Dokoproer. Dokbewoners André Thijssen, Suzanne Visser en Hein de Wit hebben hun hulp gratis aangeboden. Architect Van Stigt steunt ons waar hij kan. De bewonerscommissie zelf bestaat uiteraard ook uit vrijwilligers.

We kunnen dus nog wel versterking gebruiken! Alle hulp is welkom. Ook als je je wilt inzetten voor één specifiek thema, is hulp meer dan welkom.
Email: mail@bcentrepotdok.nl
Website: www.bcentrepotdok.nl

Facebook: Bewonerscommissie Entrepotdok Twitter: @BCEntrepotdok

page2image21710464 page2image217123369.10.2014

Nieuwsbrief van de Bewonerscommissie en tevens oproep tot het bijwonen van de bewonersbijeenkomst op 18.10.2014

Nieuwsbrief van oktober 2014


6.4.2013

Onderstaand treft u de nieuwsbrief van de Alliantie aan over de wateroverlast op het tweede deel van de Laagte Kadijk. Deze nieuwsbrief, die aan alle bewoners is rondgestuurd, is in overleg met de bewonerscommissie tot stand gekomen.

Alliantie nieuwsbrief 2013 over wateroverlast.


Nieuwsbrief van februari 2012

Nieuwsbrief van oktober 2010

Nieuwsbrief van maart 2010

Nieuwsbrief van maart 2006

Nieuwsbrief van februari 2006