Handige links

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA Amsterdam) is de overkoepeling van alle bewonerscommissies binnen het beheergebied van de Alliantie Amsterdam: www.hbva.nl/amsterdam

!WOON helpt woningzoekenden en bewoners met alle vragen over huren en wonen. Zodat ze zelf kunnen opkomen voor hun rechten: www.wooninfo.nl

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren en goede huurbescherming: www.woonbond.nl

Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is de vereniging van bijna alle grote huurdersorganisaties in Amsterdam. De HA vertegenwoordigt meer dan 180.000 huurders. De HA zet zich in voor hun belangen en maakt zich sterk voor álle Amsterdamse huurders: www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

Buro Van Stigt is het architectenbureau dat het plan voor de verbouwing van het Entrepotdok heeft bedacht en uitgevoerd: www.burovanstigt.nl

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) strijdt al sinds veertig jaar voor het behoud en herstel van de historische bebouwing en het stedenbouwkundig karakter van met name de binnenstad van Amsterdam en voor het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat. www.amsterdamsebinnenstad.nl

de Alliantie Amsterdam is onze verhuurder. Op de website kunt u doorlinken naar de werkmaatschappijen, dus ook naar de Alliantie-Amsterdam: www.de-alliantie.nl/
Bezoekadres: 
Helmholtzstraat 61a, Gebouw Huygens Dok Amsterdam
. Postadres: Postbus 105
  1200 AC Hilversum
. Telefoon: 088 – 0023200. Email: 
Amsterdam@de-alliantie.nl

Onderhoud en reparaties:
  088 – 0023200 (ook voor spoedreparaties).

Jorrit Brenninkmeijer, Het Fotogenieke Geluid, is de ontwikkelaar van de audiotour, die via de qr-codes op de gevels te volgen is.
www.hetfotogeniekegeluid.nl

Overlast van grofvuil melden: Gemeente Amsterdam, telefoon 14020

Stadsdeelcommissieleden Centrum (2022): Neeria Oostra, GroenLinks, n.oostra@amsterdam.nl  •  Noah Zeevenhoven, Groen Links, noahzeevenhoven@gmail.com • Suzanne Schaaf, Groen Links, s.schaaf@amsterdam.nl • Arne Bartelsman, PvdA, arne.pvda@gmail.com • Celia Sluijter, PvdA, celie.sluijter@amsterdam.nl • Diederik Brink, D66, d.j.brink@amsterdam.nl • Jeantine van der Feest, D66, j.van.der.feest@amsterdam.nl • Bas van der Sande, VVD, b.van.der.sande@amsterdam.nl • Donald Kreiken, VVD, d.kreiken@amsterdam.nl • Marcella Perdok, BIJ1, m.perdok@amsterdam.nl • Michel vanWijk, Bewoners Amsterdam, mbvanwijk@live.nl

Matthijs Verhagen (gebiedscoördinator van de Alliantie) is verantwoordelijk voor:
 leefbaarheid
, participatie
, contactpersoon voor bewonersgroepen
, onderhoudt contact met stakeholders
. Email: mverhagen@de-alliantie.nl  Telefoon: 088-0023200

Redouane Ben Hammouch (reparatieopzichter van de Alliantie)
 bezoekt de woningen bij technische klachten.     Telefoon: 088 – 0023200 
  Email: rbenhammouch@de-alliantie.nl