Vervanging kunstwerk Laagte Kadijk

Vervanging kunstwerk in één van de trapopgangen aan de Laagte Kadijk

Tegelijk met het instellen van een kunstcommissie is het verzoek gericht aan een beperkt aantal lokale kunstenaars om een voorstel in te dienen voor een nieuw kunstwerk ter vervanging van de beschadigde werken.[more…]Na een aanvankelijke keuze voor één van de kunstenaars is het, op verzoek van De Alliantie aangepaste voorstel, uiteindelijk toch niet uitgevoerd. De betrokken VvE maakte bezwaar tegen de bevestiging aan het pand en De Alliantie heeft zich daar bij neergelegd. Het beschikbare budget is teruggevloeid in de algemene kas van De Alliantie en de betrokken kunstenaar werd middels een briefje bedankt voor zijn moeite. Na bezwaren van de Bewonerscommissie dat men dit geen nette gang van zaken vond, heeft Alliantie laten weten dat naar hun mening er geen sprake was  van een definitieve opdracht en dat zij zich daardoor niet gebonden voelden tegenover de gedupeerde kunstenaar. De Bewonerscommissie heeft zich daar morrend bij neergelegd. Het is nu aan de kunstenaar zelf om te bepalen of hij zich er ook bij neerlegt.