Nieuwsbrief 26-09-2022 Verslag huurdersbijeenkomstNieuwsbrief 26-09-2022

Nieuwsbrief Bewonerscommissie Entrepotdok
Verslag huurdersbijeenkomst Entrepotdok

Beste medehuurders,
Op 26 september kwamen ruim veertig bewoners van het Entrepotdok naar de huurdersbijeenkomst, georganiseerd door de Bewonerscommissie Entrepotdok(BC).
Doel was om de aanwezigen over twee actuele en urgente zaken te informeren:

 1. de door de Alliantie aangekondigde verkoop van 140 sociale huurwoningen in ons
  complex,
 2. de aanleg van zonnepanelen op het dak van het Entrepotdok, zonder dat daarover
  overlegd is met de bewoners en onze ideeën over verduurzaming van het complex. Verder wilden we graag weten wat er leeft onder huurders.
  Om met dat laatste te beginnen:
  Huurders ervaren heel diverse problemen die te maken hebben met de volgende thema’s: Hitte en energiebesparing:
  ● Hitte-overlast (op daken, pleinen en in trappenhuizen)
  ● problemen met de ventilatie in trappenhuizen sinds de vernieuwing van het dak:
  lichtkoepels helemaal dichtgekit of juist tochtig
  ● vragen rondom dit thema:
  ○ worden de CV-ketels nog gewoon vervangen en waarom krijgen we daar zo weinig informatie over?
  ○ welk energielabel hebben de woningen?
  ○ is inductiekoken mogelijk, gezien het feit dat we van het gas af moeten?
  ○ zijn de daken geïsoleerd?
  ○ kunnen er markiezen worden opgehangen aan de voorkant (hitte)
  (Gebrekkig) onderhoud:
  ● defecte liften
  ● scheuren in muren, verzakkingen
  ● reparaties via VVE: omslachtige aanvraag en vaak wordt gekozen voor een
  amateuristische/ goedkoopst mogelijke oplossing
  ● schimmelvorming
  ● vervanging tegels/isolatiemateriaal binnenpleinen: slecht uitgevoerd, heeft heel erg
  lang geduurd (veel overlast), beschadigingen aan plantenbakken, bakstenen randen
  niet teruggeplaatst, tegels zijn spekglad bij regen en vorst, tegels breken
  Overig:
  ● geluidsoverlast aan de Entrepotdokzijde vanaf het water (boten, zwemmers)
  Het thema ‘verkoop sociale huurwoningen’: De aanwezigen waren unaniem in het afwijzen hiervan en zij onderschrijven de argumenten van de BC.
  Er zijn zorgen over de verhoudingen binnen de VVE als woningen verkocht gaan worden; hiermee zou de meerderheidsstem van de Alliantie (nu nog niet iets meer dan 50%) verdwijnen waardoor de belangen van de huurders ondergeschikt zouden worden aan die van de eigenaren.
  Verduurzaming van het Entrepotdok
  Er was brede steun onder de aanwezigen voor het verduurzamen van ons complex, inclusief een groen dak met wateropslag.
  Inmiddels kunnen we jullie melden dat we de volledige steun hebben van de architect van het Entrepotdok, André van Stigt, bij ons verzet tegen de verkoop van sociale woningen én bij ons streven naar verduurzaming van het complex.
  Wat gaat de Bewonerscommissie doen met de inbreng van de huurders?
 3. We blijven uiteraard in gesprek met de gebiedscoördinator van de Alliantie
 4. De verhoudingen binnen de VVE (in hoeverre worden de huurdersbelangen goed
  vertegenwoordigd?) – we gaan hierover juridisch advies inwinnen
 5. We hebben een klacht ingediend bij de Huurcommissie, omdat de Alliantie verzuimd
  heeft ons te informeren over de aanleg van de zonnepanelen, en ook over andere
  onderwerpen worden wij onterecht niet geïnformeerd
 6. We starten een petitie om de verkoop van de sociale huurwoningen te stoppen.
  Hierover ontvangen jullie binnenkort apart bericht.
 7. We gaan de publiciteit zoeken over de kwesties van de woningverkoop en de
  verduurzaming.
 8. We starten een spreekuur voor huurders, elke eerste woensdag van de maand van
  17-18 uur in het kantoor van de Alliantie, Entrepotdok 63 (NB: op donderdag
  5-10 is er een extra spreekuur!)
 9. We stellen een maillijst samen van zoveel mogelijk huurders, zodat we iedereen op
  de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen en eventuele acties. We hopen dat jullie ons willen helpen om de lijst uit te brengen; vraag je buren of ze hun mailadres ook willen doorgeven aan info@bcentrepotdok.nl!
  De presentaties die we op de huurdersbijeenkomst hebben gegeven staan op onze site, evenals de klacht die we hebben ingediend bij de Huurcommissie over het achterhouden van informatie inzake de verduurzaming van de daken in ons complex’. Kijk op: www.bcentrepotdok.nl.
  Met vriendelijke groet,
  De Bewonerscommissie Entrepotdok
  Vragen, suggesties? Mail ons: info@bcentrepotdok.nl