Wateroverlast: de Alliantie en de VvE, een brief

Beste leden van de bewonerscommissie,

Bij deze wil de Alliantie jullie graag op de hoogte brengen over de stand van zaken rondom de wateroverlast. Half november 2014  heeft de ALV van de VvE plaatsgevonden. Uiteraard is de wateroverlast daar besproken.
De volgende dingen zijn geconstateerd:
–     De laatste 3 maanden heeft er geen overlast plaatsgevonden (BC: nogal wiedes want het heeft niet zo veel geregend in die tijd; let op de winterbuien!)
–      Het water in de verzamelput staat laag zoals het hoort te staan; (BC: als je maar lang genoeg wacht dan zakt het water wel; Waternet daarentegen heeft bij de peilingen steeds een te hoge waterstand gemeten. Inmiddels, begin februari, staat het water in de put zo hoog dat de drain er geen water op kan lozen. De vloeren van de boxen  staan voor een deel al weer onder water).
–      Ons vermoeden is dat Waternet bij de Nijlpaardbrug aan de Entrepotdokzijde een grote verzamelput met gangenstelsel heeft schoongemaakt waardoor de overlast bij ons nu niet meer bestaat. Waternet geeft echter niet aan wat zij precies hebben gedaan. Het blijft dus bij een vermoeden. (BC: hoezo bestaat de wateroverlast niet meer. Al begin januari konden de bewoners weer met laarzen naar hun berging toe en na een korte onderbreking ook weer vanaf begin februari)

De drainage die onder het pand loopt wordt jaarlijks schoongespoten door de VvE voor de natte periode. De drainage loopt nu goed, al het water loopt meteen weg. (BC: dit verhaal wordt steeds verteld, maar het gaat niet alleen over het doorspoelen, het gaat ook over de draineer-gaatjes in de buis. In een eerder stadium was al vastgesteld dat de drainage-buis over de houdbaarheidsdatum was: de ontelbare gaatjes in de buis zijn mogelijk dichtgekit met klei en zand en dan komt er dus te weinig grondwater de buis binnen. De opgevangen hoeveelheid en de afvoersnelheid moeten te controleren zijn bij een weer te hoge grondwaterstand.)

En nu komt de aap uit de mouw:

–       Voorlopig gaat de VvE geen grote investeringen doen, omdat het probleem zich al 3 maanden niet voordoet. Jan Bakker gaat in het nieuwe jaar wel een stuk drainage vernieuwen ter hoogte van de bergingen bij 350.
–       Jan Bakker heeft tijdens de ALV van de VvE wel een mandaat gekregen om als het nodig is aanpassingen te gaan doen en het advies van het bedrijf Lenting op te volgen. Dit zou betekenen dat er een put met niveauregelaar (pomp) bij zou moeten komen. Die vergunning om een aansluiting te maken op het vuilwaterriool zou dan ook nog aangevraagd moeten worden.