Parool: “Woningcorporatie de Alliantie wil 140 sociale huurwoningen Entrepotdok verkopen”

De Alliantie wil 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok in stadsdeel Amsterdam-Centrum verkopen. Bewoners en politieke partijen zijn verbolgen over dit voornemen. ‘De verkoop van betaalbare woningen moet stoppen.’

Teun Dominicus
7 november 2022, 14:30

Wie over de Plantage Kerklaan, langs Artis in de richting van de Nijlpaardenbrug fietst, ziet de oude pakhuizen op het Entrepotdok staan. Na jarenlange verwaarlozing zijn de woningen in de jaren tachtig onder leiding van wethouder Jan Schaefer (‘in geouwehoer kan je niet wonen’) door architect Joop van Stigt getransformeerd tot woningen en bedrijfsruimtes. Die geschiedenis maakt het voor de huidige bewoners extra pijnlijk dat de Alliantie 140 sociale huurwoningen wil verkopen.

“Als bewonerscommissie zijn wij hier ontzettend boos over,” zegt Susan van Putten. Zij is de voorzitter van de bewonerscommissie van het Entrepotdok. De commissie heeft de Alliantie een negatief advies gegeven over de geplande verkoop. “De woningen worden te koop aangeboden aan de zittende bewoners, maar dat zijn huurders van een sociale woning – die kunnen dat niet betalen. Door de verkoop kunnen hier straks geen mensen met een kleine beurs meer wonen.”

Het enige waar de Alliantie aan denkt is cashen, vindt Van Putten. “Ze denkt niet aan de mensen die hier wonen.”

‘Verkoop moet stoppen’

Lian Heinhuis, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad, reageert geschrokken op het nieuws. “In die buurt staan al veel dure woningen, dus als zo veel sociale huurwoningen worden verkocht, raakt de wijk verder uit balans. De verkoop zal bijdragen aan meer sociale segregatie in de stad.” Het verbaast haar dat de corporatie de woningen gaat verkopen. “Dit is niet in lijn met het coalitieakkoord en eerder gemaakte afspraken.” Heinhuis gaat het college op de geplande verkoop aanspreken. “Ik wil weten wat wethouder Pels van Volkshuisvesting eraan gaat doen. Zij moet stevig van zich laten horen bij de Alliantie.”

Ook Nienke van Renssen, raadslid voor GroenLinks, vindt het slecht nieuws dat de 140 sociale huurwoningen in de verkoop gaan. “Ik vind dat corporaties geen sociale huurwoningen moeten verkopen.” Ze stelt ook dat de wethouder druk moet zetten op deAlliantie. “De huidige samenwerkingsafspraken zijn vrij zacht, die moeten concreter, zodat individuele corporaties beter aangesproken kunnen worden op hun gedrag.”

Als oplossing voor de privatisering van corporatiewoningen pleit Van Renssen voor een gemeentelijk woningbedrijf. Zo blijven de woningen in collectief bezit. “Helaas staat dit niet in het huidige coalitieakkoord, maar daar blijven we op inzetten.”
Wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting is niet blij met de aangekondigde verkoop. “Ik zie zelf het liefst dat er geen sociale huurwoningen worden verkocht, tenzij er evident meer woningen worden teruggebouwd. Daarnaast vind ik de verkoop van sociale huurwoningen op deze plek totaal niet gewenst, wegens de beperkte mogelijkheden voor het terugbouwen op het Entrepotdok,” laat ze weten.
Het is niet de eerste keer dat het college botst met de Alliantie, aldus Pels: ze verschilt al langer van standpunt met de Alliantie over verkoop van sociale huurwoningen en heeft haar onvrede over de verkoop al meerdere keren geuit richting de corporatie.

Terughoudend
In 2019 maakte de gemeente afspraken met koepelorganisatie Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) over de verkoop van sociale huurwoningen. Daarin staat onder meer dat de corporaties ‘terughoudend’ zouden zijn met de privatisering van woningen in Centrum-Oost, het gebied waar het Entrepotdok ligt.
“Wij houden ons aan de afspraken,” laat de woordvoerder van de Alliantie weten. Ook benadrukt ze dat er niet plotsklaps 140 huizen worden verkocht. “Als de bewoner de woning niet koopt, dan gaat de woning pas in de verkoop als een huurder de huuropzegt.” Ook zegt de Alliantie op te komen voor sociaaleconomisch gemengde buurten. “Bij de verkoop van de woningen hebben we oog voor de samenstelling van de buurt, want wij geloven dat gemengde buurten het prettigst zijn.”
In 2020 was het aandeel sociale huurwoningen van corporaties in stadsdeel Centrum 25 procent van de hele woonvoorraad. Op de vraag of de geplande verkoop van 140 woningen ‘terughoudend’ is, gaf de woordvoerder geen antwoord.