Inspreektekst, Susan van Putten, Bewonerscommissie Entrepotdok

Beste raadsleden,

Ik sta hier namens de bewonerscommissie Entrepotdok en een veel bewoners en buurtgenoten. De Alliantie heeft aangekondigd dat zij 140 sociale huurwoningen uit ons complex gaat verkopen. Dat is ongeveer 1/3 van alle woningen.

Wij organiseerden een bijeenkomst om te peilen hoe bewoners daarover dachten. Het zaaltje zat bomvol en de stemming was unaniem: verkoop kán en mág niet.

Het Entrepotdok is bijna 40 jaar geleden gered van de sloop door buurtbewoners en kunstenaars, de gemeente en De Dageraad. Er zouden koopwoningen komen achter de monumentale gevels, maar daar stak een buurtcomité een stokje voor. Ze werden gesteund door Jan Schaefer, die zei: “we willen geen gouden tand aan het Entrepotdok”.

Het was het grootste restauratieproject van Europa en genomineerd als het beste woningbouwproject uit de 20e eeuw.

In een boek uit 2005 beschrijft de Alliantie zelf hoe trots ze waren dat er geen luxe- appartementen, maar 500 sociale huurwoningen in het Dok waren gebouwd. Hoe kan het dan dat de Alliantie zich nu als een kil vastgoedbedrijf opstelt?

Waarom mogen de 140 woningen niet verkocht worden:

  • –  Omdat de Alliantie een sociale verantwoordelijkheid heeft. Ook mensen zonder vermogen moeten in alle stadsdelen kunnen wonen, dus ook in het centrum. Ook in mooie monumentale panden.
  • –  Omdat de Alliantie het ‘terugbouwen’ van minimaal 1 woning per verkochte huurwoning niet waar kan maken. De Alliantie heeft de afgelopen 2 jaar meer woningen verkocht of gesloopt dan bijgebouwd. Hierdoor is de sociale woningvoorraad niet groter, maar kleiner geworden. En dat zal, met de hoge bouwkosten en de stikstofcrisis, de komende jaren niet anders worden.
  • –  Omdat de sociale cohesie en de diversiteit in het complex zwaar aangetast zullen worden als 1/3 dure koopwoning wordt. Nu is er onderlinge steun. We zorgen samen voor het groen op de binnenplaatsen, we zorgen voor elkaar. Cohesie? Kijk hoeveel mensen zich achter ons hebben geschaard in korte tijd!Wij vragen u om alle mogelijke druk uit te oefenen op de Alliantie om de verkoop te stoppen.Het Entrepotdok mag niet in de uitverkoop. Er mogen niet nog méér sociale woningen verdwijnen uit Amsterdam, en zeker niet uit het centrum.Behoud van het bijzondere, sociale karakter van het Entrepotdok zou de Alliantie enorm sieren.