Brief wethouders over verkoop sociale woningen en verduurzaming

Aan Zita Pels (Duurzaamheid en Volkshuisvesting, Reinier van Dantzig (Woningbouw), Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad)
Cc Rob Haans (voorzitter statutaire directie van de Alliantie)
Cc Koen Westhoff (directeur regio Amsterdam/Almere en VVE-diensten)

Betreft:
Verkoop sociale huurwoningen en verduurzaming Entrepotdok complex Amsterdam, 15-10-2022

Geachte wethouders,

Als Bewonerscommissie van het Entrepotdok maken wij ons grote zorgen over de toekomst van het complex. Wij vragen uw aandacht voor twee zaken:

1. Verkoop van 140 sociale huurwoningen Entrepotdok
De Alliantie is begonnen 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdokcomplex te verkopen. In eerste instantie aan de zittende huurders en na vertrek van deze huurders op de vrije markt. (recent Binnenkadijk 157, vraagprijs € 375.000,- voor 50 m2)
De Bewonerscommissie heeft hier in februari 2021 negatief over geadviseerd. De Alliantie heeft dit advies naast zich neergelegd. De verkoop betekent dat het Entrepotdokcomplex haar unieke sociale karakter gaat verliezen en ook dit deel van het centrum onbereikbaar wordt voor mensen met lage en middeninkomens. Huurders van het eerste uur herinneren zich dat behoud van de voorraad sociale huurwoningen een voorwaarde voor subsidiëring van de renovatie was.
De huur van een groot aantal sociale huurwoningen in het Entrepotdok is inmiddels al ‘geliberaliseerd’ en daardoor zijn deze woningen feitelijk aan de sociale huur onttrokken. De Alliantie kiest ervoor om alleen de woningen met de laagste huuropbrengst te verkopen. De woningen met een hogere huuropbrengst worden niet te koop aangeboden. In de prestatieafspraken staat dat coöperaties terughoudend moeten zijn bij verkoop van sociale huurwoningen in Centrum/Oost. Verkoop van 140 sociale huurwoningen is ons inziens niet in lijn met deze afspraak.
De woningen in het complex zijn al lang afbetaald: de woningen werden omgerekend destijds voor gemiddeld 40.000 euro gerealiseerd en waren in 2007 al afgeschreven, zo schrijft de architect Van Stigt in een mail aan de Bewonerscommissie. Waarom zet de Alliantie de huuropbrengsten niet in om het complex te verduurzamen en om de ‘geliberaliseerde’ huren te verlagen tot de huurtoeslaggrens?
Grote verschillen in kosten voor gelijkwaardige woningen zijn niet bevorderlijk voor de sociale cohesie. Dat geldt in extreme mate voor de verschillen in kosten tussen kopers en huurders – huurders betalen met de stijgende huren voor de overwaarde waarvan woningeigenaars profiteren.
Een ander punt van zorg is dat de Alliantie met de verkoop van huurwoningen haar (krappe) meerderheidsbelang in de VVE’s van het Entrepotdok verliest. Huurders voelen zich in de huidige situatie al slecht vertegenwoordigd door de Alliantie. Dit terwijl er veel meer huurders dan kopers in het complex wonen.

2. Verduurzaming van het Entrepotdokcomplex
Bewonerscommissie en bewonersinitiatief ‘De Groene Tak’ hebben rond de aanpak van de daken en binnenplaatsen tevergeefs geprobeerd om met De Alliantie en VvE’s te praten over verduurzaming van de daken en hofjes. Initiatieven om verduurzamingsexperts met de Alliantie in contact te brengen werden niet opgepakt door de Alliantie. Het rapport dat de architect van het Entrepotdok, Van Stigt, in opdracht van de VVE’s schreef is ondanks herhaaldelijke verzoeken nooit met de Bewonerscommissie gedeeld (uiteindelijk hebben we dit direct van Van Stigt gekregen).

De VVE’s hebben ondertussen het westelijke deel van de daken van het Entrepotdok al volledig en ‘om niet’ ter beschikking gesteld aan de energiecooperatie ‘Zon op het Dok’. Dit is gebeurd zonder enige vorm van overleg met bewoners en Bewonerscommissie. Bewoners van woningen met een dakopbouw maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van vluchtroutes over het dak, over temperatuurstijgingen in ruimtes die grenzen aan het dak en over hun uitzicht.
De opbrengst van de panelen op het gemeenschappelijke dak komt daarbij ook nog eens niet ten goede aan alle bewoners of aan het complex. Dit vinden wij een gemiste kans. Van Stigt geeft aan dat het technisch mogelijk is om de algemene verlichting te voeden met energie van zonnepanelen. Waarom heeft de Alliantie zich daar niet sterk voor gemaakt? En waarom is er niet nagedacht over échte verduurzaming (groen dak, wateropslag in combinatie met zonnepanelen)? Vergroenen en verduurzamen van het complex is bittere noodzaak omdat het een zogeheten ‘hitte-eiland’ is, waar de temperatuur in de hofjes en in de trapportalen in de zomer kan oplopen tot boven de 50°C.

Ondanks vele pogingen om onze zorgen, vragen en ideeën onder de aandacht van de Alliantie te brengen krijgen we geen (serieuze) respons. Daarom roepen we uw steun in en vragen u concreet om met ons en de Alliantie in gesprek te gaan met als doel:

  • ●  Stopzetten van de verkoop van sociale woningen
  • ●  Ontwikkelen van een breed verduurzamingsplan waar het klimaat en allebewoners van profiterenWij zien uw reactie met spanning tegemoet, Met vriendelijke groet,
    Bewonerscommissie Entrepotdok(Marivonne de Groot, Rob Willemse, Fransje de la Court, Jonneke Bekkenkamp, Susan van Putten, voorzitter)