Sociale huurwoningen op Entrepotdok toch niet verkocht, in elk geval tot en met 2027 Tot en met 2027 worden de 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok niet verkocht.

PlusNieuws

Gemeente en woningcorporatie de Alliantie hebben dat met elkaar afgesproken, nadat er vorig jaar een storm van kritiek was opgelaaid over de geplande verkoop.

Tim Wagemakers, Het Parool, 18 juli 2023, 15:04


Volgens wethouder Pels staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behouden van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de stad. Beeld Jennifer Gijrath
Volgens wethouder Pels staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behouden van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de

Stadsdeelbestuurders, politieke partijen, de huurdersvereniging: allemaal waren ze boos toen in november 2022 bekend werd dat woningcorporatie de Alliantie 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok wilde verkopen. De gemeente en de woningcorporaties hebben namelijk afgesproken dat er ‘terughoudend’ wordt omgegaan met de verkoop van betaalbare huizen, zeker in het centrum.

Het voornemen om toch te verkopen leidde tot onmin tussen de gemeente en de Alliantie, die vond dat ze zich aan de afspraken hield: de opbrengst wordt gebruikt voor nieuwbouw, de woningen worden geleidelijk verkocht als er iemand vertrekt en huidige huurders kunnen hun woning kopen.

Die argumenten overtuigden wethouder Pels (Volkshuisvesting) niet. Volgens haar staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behoud van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de stad.

Verkoop gepauzeerd
Eerste gesprekken leidden ertoe dat de verkoop werd gepauzeerd tot het najaar, als de gemeente nieuwe afspraken maakt met corporaties over het woonbeleid in de hele stad. De verkoop van sociale huur is daar nadrukkelijk onderdeel van.

Maar, schrijft de wethouder dinsdag aan de gemeenteraad, gesprekken met de Alliantie hebben er nu al toe geleid dat de verkoop in ieder geval van tafel is tot en met 2027. ‘Voor de periode erna zullen de dan gemaakte afspraken gaan gelden.’

Die afspraken zullen dan wel ondubbelzinnig moeten zijn, schrijft Pels, om frictie tussen corporaties en de gemeente in de toekomst te voorkomen. Eerder, schrijft Pels, ‘is ook terughoudendheid met verkoop afgesproken, maar is deze niet helder genoeg gedefinieerd’.

‘Nee, tenzij’-beleid
Veel zal dus afhangen van de onderhandelingen waar de gemeente nu in zit met huurdersorganisaties en corporaties. In haar onderhandelingsbod heeft Pels aangegeven naar een ‘nee, tenzij’-beleid te streven, waarbij sociale huur alleen verkocht wordt na toestemming van de gemeente én als er aantoonbaar meer sociale huur bij komt.

Corporaties zelf wijzen er ondertussen steeds op dat verkoop noodzakelijk is om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen. In het najaar worden de nieuwe samenwerkingsafspraken verwacht.