Sociale huurwoningen op Entrepotdok toch niet verkocht, in elk geval tot en met 2027 Tot en met 2027 worden de 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok niet verkocht.

PlusNieuws

Gemeente en woningcorporatie de Alliantie hebben dat met elkaar afgesproken, nadat er vorig jaar een storm van kritiek was opgelaaid over de geplande verkoop.

Tim Wagemakers, Het Parool, 18 juli 2023, 15:04


Volgens wethouder Pels staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behouden van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de stad. Beeld Jennifer Gijrath
Volgens wethouder Pels staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behouden van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de

Stadsdeelbestuurders, politieke partijen, de huurdersvereniging: allemaal waren ze boos toen in november 2022 bekend werd dat woningcorporatie de Alliantie 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok wilde verkopen. De gemeente en de woningcorporaties hebben namelijk afgesproken dat er ‘terughoudend’ wordt omgegaan met de verkoop van betaalbare huizen, zeker in het centrum.

Het voornemen om toch te verkopen leidde tot onmin tussen de gemeente en de Alliantie, die vond dat ze zich aan de afspraken hield: de opbrengst wordt gebruikt voor nieuwbouw, de woningen worden geleidelijk verkocht als er iemand vertrekt en huidige huurders kunnen hun woning kopen.

Die argumenten overtuigden wethouder Pels (Volkshuisvesting) niet. Volgens haar staat het Entrepotdok symbool voor het belang van het behoud van grote aantallen sociale huurwoningen, in alle delen van de stad.

Verkoop gepauzeerd
Eerste gesprekken leidden ertoe dat de verkoop werd gepauzeerd tot het najaar, als de gemeente nieuwe afspraken maakt met corporaties over het woonbeleid in de hele stad. De verkoop van sociale huur is daar nadrukkelijk onderdeel van.

Maar, schrijft de wethouder dinsdag aan de gemeenteraad, gesprekken met de Alliantie hebben er nu al toe geleid dat de verkoop in ieder geval van tafel is tot en met 2027. ‘Voor de periode erna zullen de dan gemaakte afspraken gaan gelden.’

Die afspraken zullen dan wel ondubbelzinnig moeten zijn, schrijft Pels, om frictie tussen corporaties en de gemeente in de toekomst te voorkomen. Eerder, schrijft Pels, ‘is ook terughoudendheid met verkoop afgesproken, maar is deze niet helder genoeg gedefinieerd’.

‘Nee, tenzij’-beleid
Veel zal dus afhangen van de onderhandelingen waar de gemeente nu in zit met huurdersorganisaties en corporaties. In haar onderhandelingsbod heeft Pels aangegeven naar een ‘nee, tenzij’-beleid te streven, waarbij sociale huur alleen verkocht wordt na toestemming van de gemeente én als er aantoonbaar meer sociale huur bij komt.

Corporaties zelf wijzen er ondertussen steeds op dat verkoop noodzakelijk is om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen. In het najaar worden de nieuwe samenwerkingsafspraken verwacht.

Laatste nieuws

Sociale huurwoningen Entrepotdok na protest tot en met 2027 niet in verkoop

18 juli 2023, 16.50 uur · Door AT5

Woningcorporatie De Alliantie zal tot en met 2027 geen sociale huurwoningen aan het Entrepotdok verkopen. Dat schrijft wethouder Zita Pels in een brief aan de gemeenteraad. De corporatie heeft dit na overleg met de gemeente besloten. Eind vorig jaar kwamen buurtbewoners in opstand tegen de aangekondigde verkoop van 140 woningen in deze straat.

Met het geld van de verkoop van (vrijgekomen) sociale huurwoningen wilde De Alliantie naar eigen zeggen verduurzamen en nieuwe woningen bouwen. Dat was volgens de organisatie noodzakelijk om de wooncrisis op te lossen. 

Opgeplakte posters en uitgedeelde flyers toonden eind vorig jaar de mening van de buurtbewoners over deze plannen: ‘stop de asociale verkoop van sociale huurwoningen’. De angst heerste dat op deze manier straks alleen rijke mensen in de buurt konden wonen.

‘Terughoudendheid’ verkoop

Ook wethouder Zita Pels (Wonen) was het niet eens met de verkoop. De gemeente zou ’terughoudendheid’ hebben afgesproken met woningcorporaties omtrent het verkopen van sociale huurwoningen. In haar brief van vandaag aan de gemeenteraad schrijft zij dat deze afspraken, destijds gemaakt in 2019 voor de periode 2024-2027, niet duidelijk genoeg gedefinieerd zijn.

Nu heeft De Alliantie dus besloten dat in ieder geval gedurende deze periode geen sociale huurwoningen te verkopen. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de nieuwe afspraken. Die liggen nu ter tafel in gesprekken tussen Huurdersvertegenwoordigers, de gemeente en de woningcorporaties.

Symbool

De wethouder benadrukt in haar raadsbrief dat de wooncrisis sinds 2019 ‘sterker voelbaar’ is geworden. Maar ze schrijft ook dat het Entrepotdok ‘een symbool is geworden voor het gesprek over de ongedeelde stad en het belang van het behouden van grote aantallen sociale huurwoningen in alle delen van de stad’.

Rosa Uijtewaal NRC: Sociale huurwoningen Entrepotdok verkocht: ‘Stop de massale uitverkoop’

Talk of the Town | Amsterdam De Alliantie wil 140 sociale huurwoningen aan het Entrepotdok verkopen. Er is protest: „De meeste huurders kunnen dit niet betalen.”

Rosa Uijtewaal, 11 no

Op het pleintje tussen de huizen aan de Binnenkadijk hangen de posters op de ramen. Ik ben niet te koop! valt er te lezen en: WEIGER DE HUURVERHOGING. De bewoners van de monumentale pakhuizen aan het Entrepotdok zijn kwaad: hun sociale huurwoningen dreigen verkocht te worden. Wat volgde was een petitie, die donderdag al door meer dan 900 mensen is ondertekend. „Ik heb goede hoop dat we dit gaan winnen.”

Wooncorporatie De Alliantie wil 140 woningen, ruim een derde van de ruim 400 woonruimtes aan het Entrepotdok, verkopen. Huurders krijgen de optie de woning zelf te kopen – en anders gebeurt dat wanneer de huurder vertrekt. De Alliantie zegt met de opbrengst nieuwe woningen te bouwen: twee per verkochte woning – in een poging de wooncrisis te bestrijden. 

Volgens de buurtbewoners van het Entrepotdok worden met de plannen van De Alliantie de lage- en middeninkomens uit het centrum van de stad verdreven. Oud-kraker, bewoner en journalist Rob Zwetsloot roept op tot actie tegen de „massale uitverkoop van sociale huurwoningen in Amsterdam”: „We pikken het niet langer!” 

„Ik ben de eerste bewoner van dit trappenhuis”, vertelt hij in het bijzijn van vriend en oud-collega Sam Nemeth. „Dat was 35 jaar geleden. Toen ik hier kwam huren waren de bouwvakkers nog bezig.”

‘Woningnood erger dan ooit’

„Nu in 2022 is woningnood erger dan ooit, lijkt het”, zegt Zwetsloot. „Dit is het moment om de handen ineen te slaan”, meent Nemeth. Zwetsloot knikt. „Ik merk veel onvrede. Ook van mensen zoals wij, die eigenlijk best een goede woning hebben. En bij keurige, burgerlijke types zoals mijn vriendin – zelfs die zijn kwaad.”

Dat De Alliantie de sociale huurwoningen heeft aangeboden de woningen te verkopen aan huurders is geen oplossing, vindt Jonneke Bekkenkamp, lid van de bewonerscommissie Entrepotdok. „Onze woningen werden tussen 1984 en 1989 opgeleverd tegen kostprijs van omgerekend 40.000 euro. In 2007 waren deze woningen volgens de architect door de maandelijkse huuropbrengst al ruim afbetaald.”

Bekkenkamp, sinds kort gepensioneerd, doceerde het vak Religie & Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ze woont sinds 1991 aan het Entrepotdok en zag de huren alsmaar stijgen – terwijl investeringen in achterstallig onderhoud volgens haar uitbleven. „Terwijl kopers slapend rijk zijn geworden, zijn wij een vermogen aan huur kwijtgeraakt. Dat is de voornaamste reden waarom huurders hun eigen woning niet kunnen kopen tegen de huidige taxatiewaardes van 375.000 tot 550.000 euro.” Haar onderbuur en mede-opsteller van de petitie Rob Willemse sluit zich daarbij aan. „De meeste mensen hier zijn niet in staat hun woning te kopen, die krijgen de hypotheek niet rond.” Uit onvrede sloot hij zich vorige maand aan bij de bewonerscommissie Entrepotdok.

‘Huren is als laagste op de ladder’

Volgens Bekkenkamp worden huurders al snel onderschat. „Huren is als het laagste op de ladder van je wooncarrière. ‘Dan moet je maar kopen’, wordt vaak gezegd. Terwijl: we moeten naar een deeleconomie toe. Waarom niet op het gebied van wonen?” Graag haalt ze stadsgeograaf Cody Hochstenbach en zijn boek Uitgewoond (2022) aan om haar argumenten kracht bij te zetten. Hochstenbach is kritisch op het woonbeleid en de alsmaar slinkende sociale huurvoorraad. Hij wijst woningcorporaties, die zich gedragen als marktpartijen, aan als een van de oorzaken.

Toch had ze best willen kopen, zo rond de eeuwwisseling, zegt Bekkenkamp. „We voelden de bui al hangen toen De Dageraad opging in De Alliantie. Kunnen we het niet kopen, vroegen wij. Nee, daar was geen sprake van. Het zouden voor altijd sociale huurwoningen blijven, werd ons toen verteld.”

Een woordvoerder van De Alliantie benadrukt in een reactie aan NRC niemand uit huis te zetten en laat weten dat slechts enkele bewoners tot koop overgaan. De woningcorporatie zegt dat de „ambitie om het woningaanbod te vergroten” zwaarder weegt dan bezwaren van de bewonerscommissie. 

De Alliantie beaamt dat ze nu de goedkopere woningen verkopen, omdat hun duurdere appartementen in de vrije sector dienen als onderpand voor leningen. De woningcorporatie wil niet reageren op gedane koop-verzoeken in het verleden.