De bewonerscommissie zoekt nieuwe webbeheerder

Vanwege het aanstaande aftreden van onze beheerder van de website is de bewonerscommissie naarstig op zoek naar een medebewoner/bewoonster van het Entrepotdok die deze overzichtelijke taak – het up-to-date houden van onze website – op zich wil nemen en bovendien wil toetreden tot het bestuur. Enige kennis van WordPress is wenselijk. Graag aanmelden via ons emailadres info@bcentrepotdok.nl  t.a.v. Susan van Putten (voorzitter)

Sociale huurwoningen verkopen? Advies van de BC aan de Alliantie, februari 2021

Vanwege de actualiteit is dit advies opnieuw geplaatst.

In december 2020 heeft de Alliantie de BC Entrepotdok per brief laten weten dat zij overwegen om sociale huurwoningen in ons complex te gaan verkopen. Volgens de wet heeft de bewonerscommissie het recht om de woningcorporatie van advies te dienen. Na overleg met de HBVA en stichting !Woon hebben wij ons advies uit 2016, aangaande toenmalige verkoopplannen van de Alliantie, bijgesteld en recentelijk aan onze gebiedscoördinator Thomas van der Vlis aangeboden.

Hieronder treft u het advies aan in pdf-vorm

Advies aan Alliantie

Opmerkelijke stap van een woningcorporatie

Triada, een middelgrote woningcorporatie in Oost-Nederland, met 6.500 woningen in Heerde, Hattem en Epe, differentieert de huurverhoging per 1 juli 2022 op basis van het energielabel.

Voor geïsoleerde woningen met A- of B-label komt er een huurverhoging van 1,7%. Woningen met een C- of D-label krijgen 0,5%. En 682 tochtende woningen met energielabel E-, F- of G krijgen helemaal geen huurverhoging.
Je kunt niet de huur van slecht geïsoleerde woningen verhogen, terwijl de gasprijzen door het dak gaan, zegt de directeur van Triada.
3 van de 10 corporaties verhoogt de huren niet of nauwelijks van woningen die een energielabel E, F, of G hebben.

 

Huur is te duur! Demonstratiemars 28 mei

De aankondiging dat vele huurders dit jaar de huurverhoging gaan weigeren zorgt voor veel rumoer. Overal worden discussies gevoerd en meningen gevormd over huurprijsstijgingen en de betaalbaarheid van ons levensonderhoud. Toch blijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge bij zijn besluit om de huren per 1 juli dit jaar niet te bevriezen. Om onze eis tot meerjarige huurbevriezing van alle huren extra kracht bij te zetten, wordt er daarom op 28 mei een demonstratiemars georganiseerd in Amsterdam. De mars begint om 14:00 aan de Hoogte Kadijk en loopt dat via het centrum richting de Stopera aan het Waterlooplein. Zorg dat je erbij bent!

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van uw huurwoning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders aan te schaffen en te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Als huurder moet men meewerken aan plaatsing van rookmelders en het controleren en vervangen van de batterijen. In die zin zijn de rookmelders een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder.

In sommige gevallen weigeren huurders toegang tot de woning waardoor het plaatsen van rookmelders lastig is. Woningcorporaties blijven in dat geval toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoner en van de woning én voor de verplichting om iedere woning van rookmelders te voorzien. 

Woningcorporaties moeten dus vóór 1 juli alle woningen hebben voorzien van rookmelders en die datum komt snel dichterbij.

Verschenen: Cody Hochstenbach’s boek ‘Uitgewoond’

We zitten midden in een wooncrisis die mensenlevens verwoest:

• Een kwart van de huurders heeft de grootste moeite om de huur op te  brengen
• Nederland telt inmiddels 100.000 dak- en thuisloze mensen
• Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen
• Koophuizen zijn in vijf jaar tijd 120.000 euro duurder geworden
• Kopers zijn 90 keer zo rijk als huurders
Dit is het directe gevolg van decennialang bewust beleid. 
Deze woonpolitiek is niet neutraal of vanzelfsprekend, maar tot op het bot ideologisch. We moeten dat blijven benoemen.
Het is de hoogste tijd voor een nieuwe woonpolitiek.
Uitgewoond legt de structurele oorzaken van deze wooncrisis bloot. De torenhoge woningprijzen en huren zijn geen stom toeval. Decennialange neoliberale politiek is verantwoordelijk voor de huidige malaise; politici en beleidsmakers zijn geobsedeerd door woningbezit en betaalbaar huren staat laag op hun prioriteitenlijst.
Het boek ‘Uitgewoond’ is op 10 februari 2022 verschenen bij Das Mag. Nu te koop in de boekhandel en bij de uitgever.

Testuitslag ‘lood in leidingwater’ april 2021

De Alliantie heeft in maart-april 2021 het toegezegde onderzoek over mogelijk lood in het leidingwater van het complex laten uitvoeren. Vervolgens zijn de aangeleverde watermonsters door Omegam Water geanalyseerd. Er zijn geen verhoogde waardes waargenomen. In de bijlage de uitslag van de steekproef. Ter informatie: bij normale (= niet- loden) waterleidingen is het gehalte aan lood rondom 1 microgram per liter. De Gezondheidsraad legt de aanvaardbare grens bij 5 microgram per liter.

Analyserapport_202104037338-v2

Rookgaskanalen & CV’s worden vervangen

De VvE’s gaan, op aandringen van de Alliantie, de rookgaskanalen (RGA’s) in alle woningen op het dok vervangen. Tegelijk worden door de Alliantie de CV-ketels vernieuwd. Ze blijven overigens gasgestookt. Het betreft hier noodzakelijk onderhoud in opdracht van de VvE’s. Bij breekwerk dient de VvE alles weer netjes te herstellen. Dit kan betekenen dat er hersteld wordt naar de oorspronkelijke oplever-situatie en niet naar de, door de bewoners, aangebrachte veranderingen!

Het bedrijf Wibona begint aan de westkant van het dok en werkt zijn weg naar het oosten. De communicatie loopt via Wibona en Jan Bakker/VvE. Zoals wel vaker in dit complex is het lastig te voorspellen wat Wibona gaat aantreffen. Zij weten inmiddels, ook uit andere voorbeelden, dat de RGA’s hier heel vreemd zijn aangelegd. Dat kan erg vertragend werken.

De werkzaamheden van Wibona zijn tot nader order uitgesteld vanwege mogelijke corona-risico’s. Dit kan nog enkele maanden duren. Als er wordt gestart dan worden alle bewoners van tevoren geïnformeerd.  Tot die tijd worden er geen werkzaamheden in de woningen uitgevoerd. Behalve wanneer er onverhoopt een CV ketel uitvalt.