De audiotour is nu beschikbaar op deze website

Maart 2013 is de audiotour op deze website beschikbaar gekomen. Er wordt nog gewerkt aan een koppeling met QR-codes die, geprint op bordjes, in en om het complex komen te hangen. Bezoekers en passanten kunnen dan met hun smartphone direct de verhalen beluisteren die bij die specifieke plek horen.[more…]

De Alliantie heeft de bewoners een audiotour cadeau gedaan ter ere van het 25-jarige bestaan van het Entrepotdok. Je kan nu een wandeling langs ons mooie complex maken waarbij je onderweg kunt luisteren naar de mooiste verhalen over deze geliefde woonplek.

Deze audiotour werd gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer, een professionele radiomaker. Eerder maakte hij audiotours in de Stadionbuurt en Geuzenveld. De verbindende tekst werd ingesproken door Dok-bewoner Yvonne Ristie.

In principe hebben alle bewoners van het Entrepotdok een kopie van de audiotour op een USB-stick thuisgestuurd gekregen van de Alliantie. Mocht je dit niet hebben ontvangen of wil je vrienden en bekenden ook laten genieten van de audiotour dan is er sinds kort nog een andere mogelijkheid: bij restaurant Paerz liggen 10 mp3-spelers met daarop de audiotour die je kan lenen tegen betaling van een borgsom die je na afloop weer terug krijgt. Veel plezier ermee!

Waternet gaat peilen ivm wateroverlast

Waternet gaat in de komende maanden het grondwaterpeil meten ter hoogte van de voortdurend onderlopende kelderboxen aan de Laagte Kadijk, op zoek naar een verklaring voor de wateroverlast. Dit kan er toe leiden dat Waternet een extra drain (= poreuze buis) aanlegt onder de openbare weg om het gestegen grondwater sneller af te voeren. Ook zal de VvE de bestaande drain langs de gevel laten inspecteren en zo nodig vervangen als die kapot of verouderd zou zijn.

Dit zijn uitkomsten van het overleg van vertegenwoordigers van De Alliantie, de VvE, de Bewonerscommissie en Waternet dat op 21 maart heeft plaatsgevonden.[more…]

Tijdens dit overleg hebben de vertegenwoordigers van Waternet bezworen dat de werkzaamheden aan het begin van de Laagte Kadijk niet van invloed kunnen zijn geweest op de overlast verderop in de boxen. Het grote werk aan het begin betreft de reparatie, verbetering en splitsing van het rioleringstelsel en heeft niets met het grondwaterpeil te maken. De overbelasting van de riolering, waartegen sommige bewoners zich tijdelijk moesten wapenen met zandzakken, trekt Waternet zich aan: de afvoer en overstort zaten verstopt met wortels en drab. Door nieuw beleid zal hierop intensiever gecontroleerd worden.

Over de verantwoording van de servicekosten 2012

Bespreking servicekosten tijdens voorjaarsoverleg 2013 met De Alliantie

De Bewonerscommissie heeft de volgende vragen aan De Alliantie gesteld:
Vraag:    Waar komt het verschil in elektrakosten tussen de 2 complexen vandaan? In Entrepotdok 1  zijn er minder woningen, terwijl de kosten hier al jaren veel hoger zijn.

De Alliantie antwoordt dat er eindelijk een verklaring is gevonden.[more…]In Entrepotdok 1 is één aansluiting, 
waarvan de elektrameter in juni 2012 is vervangen. De oude meter was een zogenaamde totaalmeter, waarbij op telwerk 1 het piek- en dalverbruik wordt geregistreerd en op telwerk 
2 alleen het dalverbruik. Greenchoice heeft fouten gemaakt bij het afrekenen, waardoor het 
 dalverbruik dubbel is gefactureerd. De exacte afrekeningen hebben ze nu nog niet. De 
voorlopige conclusie is dat de kosten van Entrepotdok 2 gewoon kloppen en dat de kosten 
van Entrepotdok 1 in de periode van 2009 t/m 2012 veel lager horen te zijn. Over die jaren zal aan de huurders een bedrag terug moeten worden betaald. De hoogte daarvan is momenteel nog niet bekend.

De commissie stelt het op prijs dat er nu eindelijk een antwoord is nadat zij dit opmerkelijke verschil al diverse keren hebben aangekaart bij De Alliantie tijdens de bespreking van de servicekosten. Zij geeft echter wel aan dat ze alle onderliggende nota’s wi inzien, dus ook de afrekeningen van Greenchoice.

Vraag:    De commissie vindt de opbouw voor wat betreft de schoonmaakkosten in Entrepotdok 2 van de afgelopen jaren logisch. Daar zit een verklaarbare stijgende lijn in. In Entrepotdok 1 is er echter van 2010 naar 2011 een sprong van 6000 euro naar boven gemaakt en van 2011 naar 2012 weer een daling van 5000 euro. Hoe komt dit?

De Alliantie antwoordt dat zij dit niet direct kunnen verklaren en dat zij dit spoedig zullen laten uitzoeken.

Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013

Huurbeleid van De Alliantie per 1 juli 2013
De gebiedscoördinator van De Alliantie gaf tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering met de Bewonerscommissie Entrepotdok een uitleg over het nieuwe huurbeleid. Het uitgangspunt van De Alliantie is en blijft dat 80% van de woningen in de sociale sector blijft. De overige 20% verhuren zij als vrije sector woningen. Dit is Alliantiebreed ingevoerd, en dit blijft. Daarnaast wordt er de inkomensafhankelijke huur voor nieuwe huurders ingevoerd. Dit is dus niet voor zittende huurders.[more…] Voor woningen die vrijkomen wordt de 100% maximaal redelijke huurprijs gevraagd, tenzij een huishouden net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag zit of er vanuit De Alliantie argumenten zijn om de woning in de sociale huursector te behouden.
Als ze voor alle woningen in het centrum de 100% maximaal redelijke huurprijs zouden vragen zouden ze bijna geen sociale huurwoningen in het centrum meer hebben en dat vinden zij ongewenst.
De bewonerscommissie vroeg zich toen af of die 80-20% verdeling over heel Amsterdam is of per stadsdeel. De Alliantie gaf aan dat dit per stadsdeel gaat. Wel kunnen er per stadsdeel verschillen zijn, dus bijvoorbeeld dat in een buurt een verhouding 90-10% is en misschien voor het centrum een verhouding 70-30%.
Het is dus in theorie mogelijk dat het hele Entrepotdok uiteindelijk in de vrije huursector terecht komt, mits de woningen qua puntenaantallen boven de wettelijke huurgrens zitten.
Verder gaf De Alliantie aan dat een woning die nu in de sociale huursector zit, niet zomaar naar de vrije sector huur kan gaan. Als het maximum van de sociale huur is bereikt (nu € 664,66), dan blijft het bij dat bedrag, ondanks dat er eigenlijk jaarlijks een percentage bij zou komen.
Er zijn nu nog heel veel onduidelijkheden.
Palladion (de overkoepelende organisatie van bewonerscommissies) zal binnenkort tijdens een bijeenkomst die zij organiseren ook nog uitleg geven over het nieuwe huurbeleid.
Wordt vervolgd.

Woonbond blijft strijden tegen de gluurverhoging

Woonbondpersbericht
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen maken.[more…]

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6,5 procent omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden. Dat leidt tot armoede en rechtsongelijkheid. De Woonbond vindt dat onacceptabel. Daarbij voorziet de Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgeving rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen.

De Woonbond gaat zijn 1,5 miljoen leden intensief voorlichten over de gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden, zodat iedereen die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook daadwerkelijk bezwaar zal maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor huurders en zal in veel gevallen lonend zijn.

Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven over het huurbeleid van verhuurders. De Woonbond roept huurdersorganisaties op om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren voor de lage en bescheiden middeninkomens, maar ook vanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De Belastingdienst heeft lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele inkomensgegevens. De kans op fouten is daardoor groot.

Veel verhuurders hebben al besloten om de gluurverhoging niet door te voeren. Woonbonddirecteur Ronald Paping roept de overige verhuurders op om ook af te zien van de gluurverhoging: ‘Doe het uw huurders niet aan, maar doe het ook uw eigen organisatie niet aan. Minimale extra opbrengsten gaan gepaard met gigantisch extra werk en veel onrust en ongenoegen bij uw huurders.’