Sociale huurwoningen verkopen? Advies van de BC aan de Alliantie, februari 2021

Vanwege de actualiteit is dit advies opnieuw geplaatst.

In december 2020 heeft de Alliantie de BC Entrepotdok per brief laten weten dat zij overwegen om sociale huurwoningen in ons complex te gaan verkopen. Volgens de wet heeft de bewonerscommissie het recht om de woningcorporatie van advies te dienen. Na overleg met de HBVA en stichting !Woon hebben wij ons advies uit 2016, aangaande toenmalige verkoopplannen van de Alliantie, bijgesteld en recentelijk aan onze gebiedscoördinator Thomas van der Vlis aangeboden.

Hieronder treft u het advies aan in pdf-vorm

Advies aan Alliantie

Opmerkelijke stap van een woningcorporatie

Triada, een middelgrote woningcorporatie in Oost-Nederland, met 6.500 woningen in Heerde, Hattem en Epe, differentieert de huurverhoging per 1 juli 2022 op basis van het energielabel.

Voor geïsoleerde woningen met A- of B-label komt er een huurverhoging van 1,7%. Woningen met een C- of D-label krijgen 0,5%. En 682 tochtende woningen met energielabel E-, F- of G krijgen helemaal geen huurverhoging.
Je kunt niet de huur van slecht geïsoleerde woningen verhogen, terwijl de gasprijzen door het dak gaan, zegt de directeur van Triada.
3 van de 10 corporaties verhoogt de huren niet of nauwelijks van woningen die een energielabel E, F, of G hebben.

 

Huur is te duur! Demonstratiemars 28 mei

De aankondiging dat vele huurders dit jaar de huurverhoging gaan weigeren zorgt voor veel rumoer. Overal worden discussies gevoerd en meningen gevormd over huurprijsstijgingen en de betaalbaarheid van ons levensonderhoud. Toch blijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge bij zijn besluit om de huren per 1 juli dit jaar niet te bevriezen. Om onze eis tot meerjarige huurbevriezing van alle huren extra kracht bij te zetten, wordt er daarom op 28 mei een demonstratiemars georganiseerd in Amsterdam. De mars begint om 14:00 aan de Hoogte Kadijk en loopt dat via het centrum richting de Stopera aan het Waterlooplein. Zorg dat je erbij bent!

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van uw huurwoning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders aan te schaffen en te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Als huurder moet men meewerken aan plaatsing van rookmelders en het controleren en vervangen van de batterijen. In die zin zijn de rookmelders een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder.

In sommige gevallen weigeren huurders toegang tot de woning waardoor het plaatsen van rookmelders lastig is. Woningcorporaties blijven in dat geval toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoner en van de woning én voor de verplichting om iedere woning van rookmelders te voorzien. 

Woningcorporaties moeten dus vóór 1 juli alle woningen hebben voorzien van rookmelders en die datum komt snel dichterbij.

Verschenen: Cody Hochstenbach’s boek ‘Uitgewoond’

We zitten midden in een wooncrisis die mensenlevens verwoest:

• Een kwart van de huurders heeft de grootste moeite om de huur op te  brengen
• Nederland telt inmiddels 100.000 dak- en thuisloze mensen
• Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen
• Koophuizen zijn in vijf jaar tijd 120.000 euro duurder geworden
• Kopers zijn 90 keer zo rijk als huurders
Dit is het directe gevolg van decennialang bewust beleid. 
Deze woonpolitiek is niet neutraal of vanzelfsprekend, maar tot op het bot ideologisch. We moeten dat blijven benoemen.
Het is de hoogste tijd voor een nieuwe woonpolitiek.
Uitgewoond legt de structurele oorzaken van deze wooncrisis bloot. De torenhoge woningprijzen en huren zijn geen stom toeval. Decennialange neoliberale politiek is verantwoordelijk voor de huidige malaise; politici en beleidsmakers zijn geobsedeerd door woningbezit en betaalbaar huren staat laag op hun prioriteitenlijst.
Het boek ‘Uitgewoond’ is op 10 februari 2022 verschenen bij Das Mag. Nu te koop in de boekhandel en bij de uitgever.

Gaat Amsterdam sociale huurwoningen opkopen?

Uit Het Parool, 1 februari 2021

De gemeente Amsterdam wil sociale huurwoningen van corporaties opkopen om ze te behouden als betaalbare huurwoning. Een woordvoerder van wethouder Wonen Laurens Ivens bevestigt berichtgeving hierover van stadskrant Het Parool.

Corporaties verkopen al langere tijd mondjesmaat woningen aan particulieren of beleggers, om investeringen in nieuwbouw mogelijk te maken. Amsterdam gaat nu onderzoeken of de gemeente ze kan kopen van de corporaties.

‘Woningen in gemeenschapshanden’

“Op deze manier kan voorkomen worden dat er corporatiewoningen voorgoed verdwijnen naar het segment van de vrije sector. In plaats van dat sociale woningen worden geprivatiseerd, komen ze in gemeenschapshanden waarmee we voor lange termijn kunnen sturen op het gebruik”, zegt wethouder Ivens in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de wethouder gaat geen andere gemeente in Nederland zo ver om goedkope huurwoningen te behouden. “Ik ken geen voorbeelden van andere gemeenten die woningen kopen,” zegt hij tegen Het Parool. “We kunnen niet anders meer.”

Verhuisregeling ‘Van groot naar beter’

Veel Amsterdammers die eigenlijk te groot wonen, zouden best kleiner willen wonen. De regeling ‘Van groot naar beter’ biedt de mogelijkheid om naar een meer passende kleinere woning te verhuizen. U kunt voorrang krijgen als:

  • u een grote woning achterlaat van minimaal 70 m2 met 5 of meer kamers;
  • uw nieuwe woning maximaal 60 m2 is of een seniorenwoning;
  • uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen.

De corporatie zorgt ervoor dat de netto huur van de nieuwe woning niet hoger is dan de netto huur van de vorige woning. Deze huuraanpassing geldt niet voor verhuizing naar een nieuwbouwwoning. Zie website WoningNet, Van groot naar beter.

In het kader van deze regeling is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de verhuis-en inrichtingskosten.

Verhuisregeling voor ouderen ‘Van hoog naar laag’

Ouderen die in een woning met trappen op de tweede etage of hoger wonen, kunnen via de regeling ‘Van hoog naar laag’ verhuizen naar een benedenwoning, een woning op de eerste etage of een woning met lift. Zie website WoningNet Van hoog naar laag.

  • Ouderen in een woning op de tweede etage of hoger met trappen kunnen verhuizen naar een benedenwoning, een woning op de eerste etage of een woning met lift. Met behulp van de regeling kunnen ouderen vanaf 65 jaar voorrang krijgen op zo’n geschikte woning in hetzelfde stadsdeel als de huidige woning.
  • Voor ouderen van 65 jaar en ouder met een Wmo indicatie voor verhuiskosten en ouderen van 70 jaar en ouder, zorgt de corporatie ervoor dat de netto huur van de nieuwe woning niet hoger is dan de netto huur van de vorige woning. Deze huuraanpassing geldt niet voor verhuizing naar een nieuwbouwwoning.