Verslag bewonersbijeenkomst op 18 oktober

Zaterdag 18 oktober heeft de aangekondigde bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in café 25 Seven.
De opkomst was net als de voorgaande keer bescheiden met negentien huishoudens en de voltallige bewonerscommissie. De bewoners kwamen hoofdzakelijk uit het oostelijke deel van het Entrepotdok en waren op één na allemaal bewoners van sociale huurwoningen. Je zou daar de conclusie uit kunnen trekken dat er kennelijk geen grote problemen leven onder de andere bewoners en dat de belangen van sociale huurders en huurders van geliberaliseerde woningen nogal uit elkaar liggen. Afgezien van de huren zijn de onderwerpen waar de bewonerscommissie zich voor inzet, zoals wateroverlast, servicekosten, schoonmaak, groot onderhoud, mogelijke verkoop en buurtschouw,  ook van belang voor huurders van de vrije sector woningen.

vervolg Verslag