Wat te doen met woonfraude

Woonfraude is het gebruik van een woning waar deze niet voor bedoeld is.[more…] De meeste huurders zullen een woning huren om in te wonen. Dat wil zeggen er verblijven, slapen enz.

Op het moment dat u uw woning voor iets anders gebuikt, bijvoorbeeld als bedrijfsruimte of om als vakantieappartement te verhuren, pleegt u woonfraude. Als een van uw buren woonfraude pleegt kan dat grote gevolgen hebben voor uw woongenot. Als uw buren hun huis permanent onderverhuren aan toeristen kan dat hinderlijk voor u zijn omdat deze steeds wisselende, tijdelijke bewoners een heel ander leefritme hebben dan u (laat naar bed, laat op) en er is niemand die u aan kan spreken omdat ze na een aantal dagen weer terug naar huis zijn. Om hier wat aan te doen en u als huurder hiertegen te beschermen heeft De Alliantie een meldpunt voor woonfraude. Hier kunt u (een vermoeden van) woonfraude melden. De Alliantie kan dan een onderzoek starten en eventueel stappen ondernemen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van De Alliantie: klik hier.

Burenoverlast en buurtbemiddeling

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren.[more…]Toch heb je het niet altijd in de hand en door opgelopen emoties lukt het soms niet meer om met elkaar in gesprek te blijven.

In die gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Buurtbemiddeling wil zeggen dat iemand uit de buurt met u en de buren om tafel gaat zitten om de problemen op te lossen.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site van Bemiddeling Amsterdam (www.bemiddelingamsterdam.nl/). Hier krijgt u meer informatie over hoe buurtbemiddeling werkt, waar en wanneer het ingezet kan worden en hoe u contact kan maken.