Wat te doen met woonfraude

Woonfraude is het gebruik van een woning waar deze niet voor bedoeld is.[more…] De meeste huurders zullen een woning huren om in te wonen. Dat wil zeggen er verblijven, slapen enz.

Op het moment dat u uw woning voor iets anders gebuikt, bijvoorbeeld als bedrijfsruimte of om als vakantieappartement te verhuren, pleegt u woonfraude. Als een van uw buren woonfraude pleegt kan dat grote gevolgen hebben voor uw woongenot. Als uw buren hun huis permanent onderverhuren aan toeristen kan dat hinderlijk voor u zijn omdat deze steeds wisselende, tijdelijke bewoners een heel ander leefritme hebben dan u (laat naar bed, laat op) en er is niemand die u aan kan spreken omdat ze na een aantal dagen weer terug naar huis zijn. Om hier wat aan te doen en u als huurder hiertegen te beschermen heeft De Alliantie een meldpunt voor woonfraude. Hier kunt u (een vermoeden van) woonfraude melden. De Alliantie kan dan een onderzoek starten en eventueel stappen ondernemen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van De Alliantie: klik hier.