Actuele situatie rond wateroverlast

Na het uitblijven van zichtbare activiteiten in het aanpakken van de wateroverlast en het inmiddels weer vollopen van de boxen heeft de BC contact gezocht met de Alliantie. Op onze vraag over de opdrachtverstrekking aan Duyvelaar pompen werd gemeld dat die verstrekt is op 16 november. Over de stand van zaken rond het aanvragen van de benodigde vergunningen kregen we het onderstaande te horen:

–          vergunning onttrekken van grondwater; 23 september jl. aangevraagd, nog geen goedkeuring ontvangen
–          vergunning graafwerkzaamheden; 12 september jl. aangevraagd, goedkeuring ontvangen op 9 november jl.
–          vergunning bestrating; 12 september jl. aangevraagd, goedkeuring ontvangen 9 november jl.

Onze vervolgvragen waren waarom die ene vergunning m.b.t. het onttrekken van het grondwater nog niet is verstrekt? Hoe lang men verwacht dat het nog kan gaan duren? En of de kans bestaat dat die nooit verstrekt wordt?

We wachten nog op spoedige en relevante antwoorden van de Alliantie.