Nog wateroverlast per april 2017?

De meeste gebruikers van de boxen hebben door de aanleg van de vernieuwde drainage in maart 2016 geen wateroverlast meer te verduren. In sommige gevallen is er echter nog steeds sprake van wateroverlast.
Als u nog steeds hinder van water ondervindt in de box, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Alliantie, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen bij de plekken (boxen) waar de overlast zich voordoet.
De melding kunt u maken bij de gebiedscoördinator van de Alliantie, Thomas van der Vlis (06-20929168) of bij het algemene telefoonnummer 088-0023200.