15 okt.: Rapport Wareco en de wateroverlast

Eén van de bouwinspecteurs van de Gemeente heeft intussen het technisch rapport van Wareco gelezen. Hij vond het rapport degelijk en een betrouwbare indruk maken. De aanbevelingen vond hij relevant, met name wat betreft het niveau van het grondwater. De koppen van de houten heipalen moeten wel steeds onder water blijven staan. Daarentegen is betonrot iets wat hij aangaf als een gevaar bij een te hoge waterstand.