Aanpak wateroverlast vanaf 1 februari 2016

Dinsdag 12 januari  heeft de VvE-beheerder, officieel de opdrachtgever, de (voorlopige) startdatum van Duijvelaar pompen doorgegeven. Zij starten, indien de weersomstandigheden dit toelaten, op maandag 1 februari. De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag.

Helaas kon Duijvelaar pompen niet eerder starten. Dit had te maken met het inplannen/afstemmen van de juiste personen/werkzaamheden. Hierdoor is in de tussentijd mogelijk opnieuw de teleurstelling bij sommige gedupeerden toegenomen. Uiteraard is elke bewoner vrij om de gang naar de huurcommissie te maken indien hij/zij van mening is dat de verhuurder in deze tekort is geschoten.
Alle gedupeerden hebben inmiddels van de Alliantie een schrijven over bovenstaande ontvangen.
De Bewonerscommissie ontvangt het werkschema van Duijvelaar pompen zodra dat beschikbaar is.

De Bewonerscommissie wacht nog steeds op dat schema.