Wateroverlast: deel boxen minder nat na nieuwe drainagebuis

Vandaag heeft de Bewonerscommissie het voorjaarsoverleg gehad met de Alliantie. Daarin is het onderwerp Wateroverlast als eerste aan de orde gekomen. Na het plaatsen van een nieuwe drainagebuis op een lager niveau dan de verouderde pijp bleek de ingreep slechts voor een deel van de boxen een gunstige invloed te hebben. De Alliantie heeft dit ook geconstateerd en er is besloten om het tweede deel van de door Warenco aanbevolen oplossingen versneld uit te voeren. Dit tweede deel bestaat uit het plaatsen van een pomp die automatisch het overtollige water vanuit de opvangput doorsluist naar de afvoerleiding, die uiteindelijk uitkomt in de gracht. Men is er niet achtergekomen, ook niet door een robot-camera in te zetten, waarom de bestaande afvoer niet op een ‘natuurlijke’ manier z’n water loost. De pomp, die binnen een week moet functioneren, zou het probleem van de stagnatie moeten oplossen.
Of het echt allemaal geholpen heeft weten we natuurlijk pas na een flinke regenperiode.