Wateroverlast per juli 2016

Sinds de hevige regenbuien van de laatste tijd is gebleken dat een deel van de boxen en gangen droog is gebleven na het herstellen van de drainage. Helaas blijven er toch nog een aantal gangen en boxen onaanvaardbaar nat. de Alliantie beraadt zich op de nu te nemen stappen en gaat in overleg met de getroffen bewoners. Volgende week volgt een voorstel aan de bewonerscommissie en de betreffende bewoners. de Alliantie wil graag nog een extra week meten waar wel/geen water komt, vooral na de afgelopen natte week om een goede afweging te maken aan wie zij wel/niet een voorstel gaan doen.