de Alliantie doet een voorstel

de Alliantie heeft aan de bewoners die nu nog steeds last hebben van een natte keldergang en box per brief een voorstel gedaan. Heeft u deze brief niet ontvangen en wel een natte box dan kunt u het beste contact opnemen met Maaike Hiemstra van de Alliantie. Hieronder de tekst van de verzonden brief. De bewonerscommissie interpreteert de brief zodanig dat ze er van uitgaat dat degenen die de huurkorting accepteren nog steeds gebruik mogen blijven maken van hun natte box. Ook attenderen we bewoners die huurtoeslag ontvangen er op dat ze zich laten informeren over de gevolgen van de voorgelegde keus. Bewoners  kunnen zich natuurlijk bij voortdurende overlast nog steeds tot de Huurcommissie wenden.

 

de Alliantie, 11 juli 2016
Aan de betreffende bewoners.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de water/vocht overlast in de bergingen en doen wij u een voorstel.

Wateroverlast
De afgelopen maanden heeft de Alliantie geconstateerd dat de wateroverlast niet over is. In drie bergingsgangen (afwisselend privé-bergingen) is er af en toe water aanwezig. Dit is gelukkig niet zo erg meer als in de afgelopen jaren. In drie andere bergingsgangen (afwisselend privé-bergingen) is het soms nog vochtig. Dit vinden wij zorgelijk voor de toekomst. In de andere drie bergingsgangen is het zichtbaar aan het drogen.

Meldt u het vooral aan de complexbeheerder ]an Bakker als u nog water in uw privé berging heeft. Door middel van injecteren proberen wij de overlast in de privé bergingen te verminderen.

Traject
de Alliantie en de Vereniging van Eigenaars vinden het vervelend dat de bergingen nog steeds niet droog zijn na het aanpassen van de drainage. Wij zijn in de Vereniging van Eigenaars in gesprek met Waternet om te kijken of wij dit probleem definitief op kunnen lossen. Inmiddels is er ook een juridisch traject opgesteld om Waternet officieel aansprakelijk te stellen. Het is onbekend hoe lang dit traject gaat duren en hoe Waternet hier op reageert.

Hoe nu verder?
Helaas kunnen wij op korte termijn geen technische oplossing bieden. Wij begrijpen dat het vervelend is als u uw berging niet kunt gebruiken zoals deze bedoeld is. Daarom willen wij u twee opties voorleggen:

Optie 1: wij betalen een externe opslagruimte (vergelijkbare grootte) zodat u uw spullen droog ergens anders kunt plaatsen. de Alliantie kiest het bedrijf. Wij staan open voor suggesties. Dit is mede afhankelijk van het aantal mensen dat voor optie 1 kiest.
Optie 2: u krijgt van ons een huurkorting van 20% op uw totale! (let op: de Alliantie heeft hier een vergissing gemaakt; het betreft een korting op de netto huur, dus zonder de servicekosten) huur ingaande op 1 juni 2016 (gedurende de overlast).

Graag vernemen wij van u voor welke optie u kiest. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde reactieformulier met de retourenvelop. In augustus verwerken wij de reactieformulieren en kunt u een bevestigingsbrief van ons verwachten. Wij houden de overlast nauwkeurig bij. Als blijkt dat uw bergingsgang geen overlast meer heeft, dan nemen wij contact met u op.

Als er nieuws is met betrekking tot het traject en/of een oplossing, dan brengen wij u opnieuw schriftelijk op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen via 06 15 88 50 35 en/of via het algemene telefoonnummer 088 00 232 00.

Met vriendelijke groet,
Maaike Hiemstra
Gebiedscoördinator