Waterschade, huurkorting en de Alliantie

Na overleg met hun jurist heeft de Alliantie aangeven dat als iemand hen aansprakelijk wil stellen voor de geleden (water)schade in de box, dat dit dan individueel bij hen ingediend kan worden. Zij zullen per geval beoordelen of ze de aansprakelijkheid erkennen ja/nee. Op hun website staan de punten waaraan voldaan moet worden. Een belangrijk onderdeel is een afwijzing door de eigen inboedelverzekering. Zij verwijzen als eerste naar deze inboedelverzekering.

Als men op dit moment nog steeds last heeft van een natte berging, gaan zij er vanuit dat dit bij hen gemeld wordt en/of bij Jan Bakker. Deze geeft dit door aan de gebiedscoördinator en die kan dan inschatten of deze persoon nog met de huurkorting/externe berging keuze mee mag. Zij hebben deze bewoners niet zelf aangeschreven.

Het drogen van de bergingen duurt erg lang, daar zijn zij zich terdege van bewust. Omdat de overlast nog niet op alle locaties is verholpen, zullen zij nog geen actie ondernemen om bergingen droog te blazen en/of schoon te maken.
Binnenkort gaat er een brief uit naar de bewoners die een keuze gemaakt hebben. De korting is dan nog niet in het systeem verwerkt. Bewoners die nog niet hebben gereageerd óf nog niet definitief een keuze hebben gemaakt krijgen ook een brief en mogen t/m 31 augustus alsnog reageren. Dan zijn de officiële vakanties voorbij. Mensen die dan nog niet gereageerd hebben, doen niet mee in de korting/externe berging. De korting wordt met terugwerkende kracht verwerkt in september. Dat betekent dat bewoners voor de huur van oktober verschil zullen zien in de huurprijs.